Dijkgraaf waterschap

Wie is de langstzittende dijkgraaf van Nederland?

Een Dijkgraaf is de voorzitter van het Waterschap of Hoogheemraadschap. Een Dijkgraaf is vergelijkbaar met de functie van een burgemeester.

Nederland kent 22 waterschappen, exclusief het Friese waterschap Blija Buitenduiks (100 ha). Klik op de volgende link voor een overzicht van alle waterschappen in Nederland: waterschappen Nederland.

Langstzittend Dijkgraaf

Het langstzittend Dijkgraaf van Nederland is Peter Glas. Peter Glas is 14 jaar dijkgraaf.

Op nummer 2 staat Paul van Erkelens van het Wetterskip Fryslân.

Langstzittende Dijkgraven van Nederland

Peter Glas – Waterschap De Dommel – 14 jaar
Paul van Erkelens – Wetterskip Fryslân – 13 jaar
Lambert Verheijen – Waterschap Aa en Maas – 12 jaar
Hans Oosters – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – 12 jaar
Stefan Kuks – Waterschap Vechtstromen – 10 jaar
Michiel van Haersma Buma – Hoogheemraadschap van Delfland – 10 jaar
Patrick Poelmann – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – 10 jaar
Luc Kohsiek – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – 8 jaar
Roelof Bleker – Waterschap Rivierenland – 7 jaar
10 Toine Poppelaars – Waterschap Scheldestromen – 7 jaar
11 Hein Pieper – Waterschap Rijn en IJssel – 6 jaar
12 Bert Middel – Waterschap Noorderzijlvest – 5 jaar
13 Tanja Klip-Martin – Waterschap Vallei en Veluwe – 4 jaar
14 Hetty Klavers – Waterschap Zuiderzeeland – 4 jaar
15 Gerhard van den Top – Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – 3 jaar
 <zie de zittingstermijn van de andere dijkgraven op de site van Overheid in Nederland>

 

Meting langstzittende Dijkgraaf

De meting is gedaan aan de hand van de overheidsdatabase Overheid in Nederland. Gekeken is naar de zittende looptijd bij dezelfde waterschap. Het betreft dus Dijkgraven die op dit moment werkzaam zijn

Meetdatum: 18 september 2017

Meten = weten. Onderzoek biedt uitkomst zoals in bijgaande film wordt toegelicht.

Martijn Hulsen