Inkomsten raadslid

Elk jaar wordt de vergoeding van raadsleden vastgesteld aan de hand van artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

De inkomsten van een raadslid bestaat uit een vergoeding en een onkostenvergoeding.

Vergoeding

De vergoeding van raadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Er zijn negen categorieën. In onderstaande tabel de vergoeding van raadsleden:

Categorie Inwonertal Vergoeding werkzaamheden raadsleden per maand (2017) Vergoeding werkzaamheden raadsleden per maand (2018)
1 Minder dan 8.000 € 250,82 € 250,82
2 8.001-14.000 € 396,33 € 396,33
3 14.001-24.000 617,77 € 617,77
4 24.001-40.000 € 958,91 € 958,91
5 40.001-60.000 € 1.248,42 € 1.248,42
6 60.001-100.000 € 1.460,84 € 1.460,84
7 100.001-150.000 € 1.658,52 € 1.658,52
8 150.001-375.000 € 1.932,14 € 1.932,14
9 Meer dan 375.000 € 2.352,29 € 1.932,14

Hoe groot is uw gemeente? Het aantal inwoners per gemeente.

Onkostenvergoeding

Daarnaast hebben raadsleden recht op een onkostenvergoeding. Dit is € 167,65 (2017) en wordt € 170,17

Als je raadslid bent in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners, dan krijg je een hogere onkostenvergoeding. Dit is € 187,56 (klasse 7), € 222,26 (klasse 8) en € 226,58 (klasse 9).

Tevens ontvangen raadsleden een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering. Dit bedrag betreft € 103,98 (2017).

Wat krijgt een commissielid?

Net zoals een raadslid, krijgt een commissielid een vergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Zie hieronder wat je als commissielid krijgt:

Categorie Inwonertal Vergoeding werkzaamheden commissieleden per maand (2017) Vergoeding werkzaamheden commissieleden per maand (2018)
1 Tot en met 10.000 € 60,25 € 60,25
2 10.001-20.000 € 66,61 € 66,61
3 20.001-50.000 € 79,91 € 79,91
4 50.001-100.000 € 98,32 € 98,32
5 100.001-250.000 € 125,57 € 125,57
6 250.001- € 159,19 € 159,19

Hoe groot is uw gemeente? Het aantal inwoners per gemeente.

Het volledig overzicht van vergoedingen en beloningen voor raadsleden kunt u vinden op de site van lokale politieke ambtsdragers. Ben je raadslid? Kijk gerust ook eens in het raadsledenregister. Hierin staan alle raadsleden van Nederland opgenomen.