TiP-burgerpanel

Uitgevers maken graag gebruik van het Tip-burgerpanel van onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst. Als peilstok om te kijken wat er speelt in de samenleving, voor verdiepingsartikelen en om te samenwerken met bedrijven. “Het zou goed zijn als nog meer uitgevers zich aansluiten zodat je op een gegeven moment provinciale of zelfs landelijke dekking kunt realiseren”, aldus Erhard Soeterbroek van Telstar Uitgeverij.

Waar Toponderzoek vorig jaar nog in 18 van de in totaal 380 gemeenten actief was, staat de teller nu op 56. Een flinke groei voor het initiatief van onderzoeker Martijn Hulsen, die het concept in 2013 lanceerde, waarbij inwoners van gemeenten in een onafhankelijk burgerpanel vragen krijgen voorgelegd over lokale vraagstukken. Burgers niet om een oordeel vragen (opiniepeiling), maar ‘meedenken en meepraten aan tafel’, noemt Hulsen dat.

“Als je raad vraagt krijg je andere antwoorden dan als je ze een beoordeling vraagt. De verzamelde tips worden gebruikt om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken”. Uitgevers met een TiP-burgerpanel hebben zo een instrument in handen om te kijken wat er in hun gemeente leeft en op basis daarvan redactionele en commerciële content te maken.

Aanknopingspunten
De lijst van uitgevers met een TiP-burgerpanel groeit dus en zij die er gebruik van maken zijn blij met het middel, blijkt uit een rondgang van NNP-nieuws. “Vanuit journalistiek oogpunt werkt het goed”, zegt redacteur Janneke Boogaard van Het Kontakt.
“Wij hebben nu drie vragenlijsten verstuurd en de input verwerkt in artikelen. De uitkomsten hebben al leuke aanknopingspunten voor meer verhalen opgeleverd.”

Boogaard noemt als voorbeeld een kwestie in Zaltbommel over de mogelijke komst van een bioscoop. “Politiek was er veel verdeeldheid over. We hebben aan ons panel gevraagd of zij een grote bioscoop op de beoogde locatie wilden. Uit de raadpleging kwam naar voren dat mensen er heel enthousiast over waren. Dat vond ik leuk om te zien”

Openingstijden
John van Veggel, manager van uitgeverij DAS Publishers die verschillende titels heeft in Zuid-Oost-Brabant, noemt het onderzoek naar de openingstijden in Deurne een van de belangrijkste resultaten van zijn TiP-burgerpanel. “De uitkomsten hebben ertoe geleid dat er de openingstijden nu bij elke ondernemer gelijk zijn. Daarvoor was er geen eenheid in.”

Het zijn dit soort resultaten die het nut van een TiP-burgerpanel onderstrepen. Maar hoe lang duurt het voordat uitgevers een representatief panel (vanaf 400 leden) hebben? Volgens initiatiefnemer Hulsen varieert dat per uitgever. “Sommige uitgevers hebben binnen een week 250 panelleden bij elkaar, andere doen er een jaar over om dat aantal te bereiken.

Het panel is een onafhankelijk burgerplatform. Zodra de gemeenschap het nut ziet kan het snel gaan, bij de een soms wat langer dan bij de ander. Mijn advies is dan ook vooral om in gesprek te gaan met de belanghebbende partijen in de gemeente over het doel van het panel. Je moet communiceren wat je ermee wilt.”

Erhard Soeterbroek van Telstar Uitgeverij zit nog in de opstartfase. “We zijn nu aan het werven om op 450 leden te komen per panel. Dat gaat best snel, alleen moeten we er wel veel aandacht aan geven.”
Behalve in de papieren uitgave doet Telstar dit ook via de website, die weer gekoppeld is aan sociale media. Hierdoor worden ook jongeren enthousiast gemaakt om deel te nemen aan het panel. Telstar wil medio maart 2018 beginnen met een TiP-burgerpanel.

Vooral voor jonge mediabedrijven is het TiP-burgerpanel een goed instrument om contact te leggen met inwoners van een gemeente, meent Van Veggel. “Als je nog weinig contact hebt met de burger, kun je er veel uithalen. Onze redactie draait al heel lang mee, dus wij hebben meerdere manieren om te peilen wat er speelt in de samenleving. Voor ons is het wel een belangrijke inspiratiebron voor verdiepingsartikelen.”

Opbrengst
Uitgevers kunnen het TiP-burgerpanel ook raadplegen voor commerciële doeleinden. De vragen worden dan verkocht aan gemeenten, bedrijven en andere geïnteresseerden. De opbrengst wordt verdeeld onder het mediabedrijf en Toponderzoek. In het verspreidingsgebied van DAS Publishers moet dit nog een beetje op gang komen. “Maar je merkt wel dat de gemeente hierin geïnteresseerd is. Ze vinden het fijn om onafhankelijke vragen te kunnen stellen aan de inwoners.”

Hulsen is ambitieus en sprak in een artikel in NNP-nieuws van december 2016 de verwachting uit in 2030 in alle 380 gemeenten een TiP-burgerpanel te hebben. Hij komt daar nu op terug. “Ik denk dat we dat naar voren kunnen
halen. We willen echt een bijdrage leveren aan de gemeenschap.”

Ook Soeterbroek hoopt dat het die kant op gaat. “Als meer NNP-leden zich aansluiten kunnen we provinciale of landelijke dekking realiseren. Dan wordt je als uitgevers interessant voor grote partijen als de provincie of de Tweede Kamer.”

Bron: NNP Nieuws

Lees ook: TIP-burgerpanels wordt ondersteund door de organisatie voor lokale nieuwsmedia (NNP)

Toelichting TIP-burgerpanel.