Provinciale Statenleden

Een Statenlid is een volksvertegenwoordiger voor de inwoners van de provincie waarin hij (zij) is gekozen. Samen vormen de Statenleden van een provincie de Provinciale Staten (algemeen bestuur). De hoofdtaak van de Provinciale Staten is het controleren van het dagelijks bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten.

Op 29 januari 2018 zijn er 565 (actieve) Statenleden in Nederland.

Langstzittend Statenlid is Servaas Stoop

Servaas Stoop (SGP) is het langstzittend Statenlid van Nederland. Servaas Stoop is 25,5 jaar lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Carlien Boelhouwer is de langstzittende vrouw.

Top 10 van de langstzittende Statenleden in Nederland:
Servaas Stoop (SGP-Statenlid, Provincie Zuid-Holland) – 26 jaar
Dirk van Dijk (SGP-Statenlid, Provincie Overijssel) – 24 jaar
Goos Roeland (SGP-Statenlid, Provincie Zeeland) – 23 jaar
Nico Heijmans (SP-Statenlid, Provincie Noord-Brabant) – 23 jaar
Carlien Boelhouwer (SP-Statenlid, Provincie Noord-Holland) – 19 jaar
Edwin Bus (SP-Statenlid, Provincie Limburg) – 19 jaar
7 Kees Bierens (VVD-Statenlid, Provincie Zeeland) – 15 jaar
Geert Frische (CDA-Statenlid, Provincie Limburg) – 15 jaar
Jeu Titulaer (CDA-Statenlid, Provincie Limburg) – 15 jaar
10 Henk van Dieren (SGP-Statenlid, Provincie Zuid-Holland) – 14 jaar

(Klik op de naam om de onderliggende data van het Statenlid te zien)

Gemiddeld Statenlid

Van de Statenleden is 67,4% man en 32,6% vrouw. Op het moment van meten is een gemiddeld Statenlid 4,25 jaar in dienst (15 maart 2015: 5,1 jaar). Lees ook: De top 5 langstzittende Statenleden in Nederland.

Opstellen ranking langstzittend Statenlid.

Voor de ranking van langstzittend statenlid is gebruik gemaakt van de overheidsdatabase Overheid in Nederland. Het betreft leden van Provinciale Staten die ononderbroken in de Staten zitten.

In de database zijn alle politieke ambtsdragers van Nederland opgenomen, inclusief de demografische factoren en de contactgegevens van politici.