Uitgaande van de zittende raadsleden is de verdeling coalitie / oppositie als volgt:

Coalitie Oppositie
CDA 78% 22%
ChristenUnie 66% 34%
D66 70% 30%
GroenLinks 44% 56%
Lokale partij 53% 47%
PvdA 51% 49%
SGP 77% 23%
SP 39% 61%
VVD 63% 37%
Gemiddeld 60% 40%

Het grootste aandeel ‘coalitie’ heeft het CDA (78%) en de SGP (77%). Daarmee zijn het bestuurderspartijen.

Partijen, die vooral in de oppositie zitten zijn de SP (61%) en GroenLinks (56%).

Bij de PvdA is de verdeling coalitie / oppositie (nagenoeg) 50/50.

Wilt u weten wie in de Tweede Kamer in de coalitie of oppositie zitten? Ga naar de overheidsdatabase (gratis)

Datum: 26 februari 2018
Bron: personenregister Overheid in Nederland