Afscheid 1.300 politici

Een termijn uitzitten als gemeenteraadslid is niet voor iedereen weggelegd. Uit een analyse van Toponderzoek, BNR en kaartenmaker Esri blijkt dat de afgelopen vier jaar (raadsperiode 2014-2018) ruim 1.300 lokale politici voortijdig zijn opgestapt.

De meeste raadsleden vertrekken omdat de politiek te veel tijd kost. ‘Maar we horen ook dat raadsleden stoppen vanwege een nieuwe baan, een verslechterde gezondheid, een andere privésituatie of het hebben van andere politieke inzichten dan de rest van de partij’, vertelt Martijn Hulsen van Toponderzoek. Lokale raadsleden geven er over het algemeen eerder de brui aan dan raadsleden van landelijke partijen.

Lees hier het volledige artikel.

Reactie minister op onderzoek Toponderzoek

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken denkt dat de hoge uitval te maken heeft met het feit dat we een lekenbestuur hebben, dus de raadsleden ‘doen het erbij’. Een bijbaan, maar wel een serieuze bijbaan: ‘Je bent gekozen en je bent volksvertegenwoordiger, mensen willen zich daarvoor inzetten. Het gebeurt vaak in de avonduren, het houdt eigenlijk nooit op, want je wilt natuurlijk ook als raadslid contact houden met de mensen in je gemeente. Ik denk dat dat soms z’n tol eist’.

Overzicht gemeenten waar de meeste raadsleden voortijdig opstapten in de raadsperioden 2014-2018

  1. Utrecht, 12 raadsleden die tussentijds aftreden
  2. Den Haag, 10 raadsleden die tussentijds aftreden
  3. Breda, 11 raadsleden die tussentijds aftreden
  4. Zwolle, 10 raadsleden die tussentijds aftreden
  5. Noordwijk, 11 raadsleden die tussentijds aftreden

Bron: Elsevier

Verschil per politieke partij

Van de landelijke partijen spant de SP de kroon. Een kwart van de SP-raadsleden legde in de afgelopen vier jaar vervroegd het werk neer. Van de CDA’ers vertrekt 12 procent voortijdig. Bij de ChristenUnie en de SGP liggen die percentages op respectievelijk 10 en 11 procent. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) werkt aan plannen om raadsleden, die het raadswerk vaak combineren met een andere baan, beter te ondersteunen.