De burgermaatschappij (maatschappelijk middenveld) is de veelheid aan associaties waar de samenleving zich vrijwillig mee organiseert en organiseert. Zij hebben een breed scala aan interesses.

Het maatschappelijk middenveld betreft alle niet-marktgerelateerde en niet overheidsgerelateerde organisaties -buiten het gezin- waarin mensen zich organiseren en gedeelde interesses in het publieke domein nastreven. Voorbeelden zijn dorpsverenigingen, milieugroeperingen, vrouwenrechtengroepen, boerenverenigingen, op geloof gebaseerde organisaties, vakbonden, coöperaties, beroepsverenigingen en onafhankelijke onderzoeksinstituten.

Een succesvolle burgermaatschappij voldoet aan de volgende aspecten:

 1. Een burgermaatschappij kent empowerment
  De macht hebben om publieke beslissingen te beïnvloeden. Om deze kracht te verwerven, moet een burgermaatschappij gemeenschappen kunnen organiseren, mobiliseren en inspireren om samen te werken. Denk ook aan toegang krijgen tot informatie, onderwijs/opleiding, financiering of uitnodigingen (op vrijwillige basis of op basis van donatie) ontvangen voor deelnemen aan openbare besluitvormingsprocessen.
 2. Een burgermaatschappij is onafhankelijk
  Hoewel maatschappelijke organisaties gemeenschappelijke doelen delen om de mensenrechten te ondersteunen, moeten maatschappelijke organisaties worden beschouwd als
  onafhankelijk van expliciete politieke en veiligheidsbelangen verbonden aan politieke partijen of regimes.
 3. Een burgermaatschappij is onderscheidend
 4. Een burgermaatschappij kent toestemming en acceptatie
  Bestaansrecht is afhankelijk van de instemming en acceptatie van andere burgers.
 5. Een burgermaatschappij kent vrijheid van handelen
  De organisatie moet legaal kunnen opereren.