‘Het Weekblad voor Salland’ en ‘Salland Centraal’ vinden betrokkenheid van de inwoners van de gemeenten erg belangrijk. Om deze betrokkenheid te vergroten wordt er in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek gestart met een burgerpanel.

Via TipSalland kunnen alle bewoners van de gemeente Raalte en Olst-Wijhe hun mening geven over actuele onderwerpen die Salland bezig houden.

Lees meer op: burgerpanel Salland

Vanaf 2011 is Toponderzoek actief in burgeronderzoek, burgerenquêtes en burgerraadplegingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van TIP-burgerpanels.

Wat valt er in uw gemeente te tippen? Denk aan onderzoek rondom vuurwerk, parkeerbeleid, duurzaamheid-enquête, toekomstvisie, afvalbeleid, evenementenbeleid gemeente en handhaving/veiligheidsbeleid.