Beter gemeentebeleid door burgerparticipatietool (TIP-burgerpanel)

Beleid maak je niet alleen. Beleid maak je samen. Aan de hand van een beleidscyclus. Per stap in de beleidscyclus (agenderen, besluitvorming, uitvoering, evaluatie) kan een burgerpanel ondersteunen.

Schrijf in voor de Topletter en zie meer voorbeelden van burgerpanels, burgerparticipatie en overheidsparticipatie.