De stichting Good Governance Monitor presenteert het nieuwe jaarverslag.

Zij belichten de resultaten bewust vanuit vier perspectieven: sociaal, ecologisch, emotioneel en financieel omdat zij vinden dat deze vier domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en in onze samenleving nog te eenzijdig naar financieel rendement gekeken wordt, laat staan in onderlinge samenhang.

Sociaal

Binnen de stichting zelf heeft de omvorming van maatschappelijke start-up naar een goededoelenorganisatie geleid tot een andere interne dynamiek waarbij het nog niet is gelukt om vervanging te vinden voor ontwikkeling van een andere bij een goededoelenorganisatie passende website. De kerngroep wordt wekelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Niet alleen om te informeren maar ook om elkaar scherp te houden. Extern kan worden gesteld dat ons netwerk in 2018 verder is uitgebreid en ook de kwaliteit van de relaties waar mogelijk verbeterd is. Een voorbeeld is het verzoek van de gemeente Woerden om deel te nemen aan regulier overleg met de gemeente inzake energietransitie en de bereidheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om mee te werken met onze enquête inzake inventarisatie behandeling zienswijzen Structuurvisie Ondergrond (STRONG).

Ecologisch

Ecologische duurzaamheid is in feite het integraal toepassen van integriteit in de zin dat de ecosystemen heel blijven of heel gemaakt worden en besluiten onder geen beding schade aanrichten die het regeneratief vermogen overstijgen. De continue aandacht voor het in de grond houden van olie en gas levert direct een positief ecologisch resultaat op en draagt ook bij aan de nagestreefde klimaatneutraliteit van de gemeente Woerden in 2030, Ook in 2018 is het gelukt om Stichting Good Governance Monitor 9 mei 2019 9 / 12 via diverse (media) activiteiten de onverminderde weerstand tegen winning in Woerden kenbaar te maken en olie en gas in de grond te laten. Daarnaast hebben wij op verzoek van lokale omwonenden input geleverd voor zienswijzen inzake uitbreiding gaswinning Slootdorp, verlenging exploratievergunning Schagen, uitbreiding gasopslag Bergermeer en input voor beroepschrift gaswinning Loon op Zand.

Emotioneel

De kwaliteit van onze samenwerking, het bevorderen van integere besluitvorming en ervaren dat dit werkt geeft alle betrokkenen in meer of mindere mate emotioneel rendement. Mede hierdoor zijn teamleden betrokken gebleven ondanks de afwezigheid van perspectief op financieel rendement in de setting als goede doelen-organisatie.

Lees hieronder het volledige jaarverslag van GoGoMo:

Stichting Good Governance Monitor

Zie ook de website van GoGoMo-website.