Volgens Brandsen, van den Donk en Putters (2007) zijn er drie belangrijke sectoren te onderscheiden, namelijk de staat, de samenleving en de markt. Echter is er een vierde sector die ze de ‘third sector’ noemen. Deze zit tussen alle drie de soorten organisaties. Ze bezitten kenmerken van de staat, de markt en/of de samenleving. Toponderzoek is een goed voorbeeld van een organisatie uit de third sector.

Four types of third-sector organizations
Four types of third-sector organizations.

Toponderzoek is een privaat onderzoeksbureau. De organisatie probeert net zoals alle andere onderzoeksbureaus om winst te maken en om uit te groeien tot een groter, belangrijker bedrijf.

Echter zie je dat ze ook onderdeel uit maken van de samenleving. Ze proberen geluiden uit de samenleving op te vangen door middel van hun Tip-panels om ‘de gemeenschap een stukje mooier te maken’. Op deze manier proberen ze ervoor te zorgen dat de inwoners mee kunnen praten en richting kunnen geven aan het beleid van de gemeente en ander belanghebbende partijen in de gemeenschap.

Het Tip-panel is een gemeenschapspanel.

Toponderzoek is vaak in gesprek met de gemeenten, zodat de raadplegingen worden meegenomen in het beleid. Het Limburgs onderzoeksbureau is dus een private organisatie met een publiek tintje en bevindt zich hierdoor in de third sector.

Auteurs: Quinten Bredius en Bas van der Cruijsen
Bron: Brandsen, T., van de Donk, W., Putters, K. (2014). Griffins or Chameleons? Hybridity as a Permanent and Inevitable Characteristic of the Third Sector.

Geraadpleegd van https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/whitedee/MonDepotPublic/Brandsen%20et%20al%202007%20Griffins%20or%20Chameleons.pdf