Een Tip-burgerpanel is een digitaal raadgevend panel waarin bewoners, de gemeente (overheid) en bedrijven hun ideeën met betrekking tot hun directe leefomgeving kunnen geven. Het is een soort burgerpanel waar gevraagd wordt om ‘tips,’ een raadpleging van de bevolking (nadrukkelijk niet een poll).

Hierdoor kunnen gedragen beslissingen worden genomen, op basis van wat er daadwerkelijk speelt in de lokale samenleving.

Het Tip-burgerpanel kan voor verschillende partijen interessant zijn, waaronder het centrummanagement, de woningcorporatie en (ondernemers-)verengingen. De gemeente kan het Tip-panel inzetten voor het raadplegen van meningen. Dit hoeft niet.

Voor meer informatie lees het artikel ‘handleiding voor het opzetten van een burgerpanel‘.

Wil je weten welke Tip-burgerpanels er al zijn? Klik hier voor een overzicht van welke Tip-burgerpanels in Nederland actief zijn.

Driehoek van democratie
Een Tip-burgerpanel staat als gemeenschapspanel midden in de gemeenschap

Bij een Tip-burgerpanel wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode ‘raadplegingen’. Getoetst wordt of de onderzoeksresultaten een verkleinde afspiegeling is van de werkelijkheid (MOA-richtlijn).

Geïnteresseerd in meer informatie? Schrijf je gratis in voor de Topletter.