Mensen raadplegen
Waarom alles zelf uitzoeken? Gebruik de denkkracht van mensen. Start een raadpleging.

Meningen raadplegen

Nederland telt 17 miljoen inwoners, ieder met zijn eigen mening. Daardoor gebeurt het wel eens dat een belangenbehartigingspartij, zoals de gemeente, een beslissing maakt die niet overeenkomt met de wensen van de burgers.

Hoe moet je hiermee omgaan?

Voor Toponderzoek is het ophalen van meningen niet genoeg. Voor ons is het interessanter om meningen te raadplegen. ‘Raad’ geeft een richting; een ‘opinie’ geeft een momentopname.

Het uitvoeren van een raadpleging biedt uitkomst.

Doel raadpleging

Toponderzoek is begonnen met de Tip-burgerpanels om de leef- en woonomgeving een stukje mooier te maken. De raadplegingen van de Tip-burgerpanels leveren een werkelijke maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap.

Wie wil dit nu niet?

Een raadpleging zorgt voor gegevens die bijvoorbeeld gemeenten inspireren tot het vinden van de meest geschikte oplossing bij het nemen van een besluit.

Een raadpleging vervangt geen gemeenteraad.

Integendeel.

Een raadpleging inspireert een gemeenteraad.

Praktijkvoorbeeld van een raadpleging – burgerpanel Deurne

Een raadpleging inspireert door de wijze van vraagstelling

In een raadpleging zit het woord ‘RAAD’, dit niet te verwarren met een opiniepeiling, waar het woord ‘OPINIE’ in zit. Bij een raadpleging vraag je advies of tips aan mensen, dit geeft andere antwoorden als je een opinie (beoordeling) vraagt. De Tip-burgerpanels zien de respondenten als adviseurs.

Maandelijks geeft een raadpleging tips

Met het Tip-burgerpanel wordt dus om adviezen (raad) gevraagd. Deze adviezen geven tips die gebruikt kunnen worden om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

De Tip-burgerpanels spreken over de gemeenschap in plaats van over de gemeente. Raadplegingen gaan verder dan gemeente-onderwerpen.

Het burgerplatform opereert onafhankelijk in de gemeenschap, dat is de kracht. Diverse partijen beschouwen deze werkwijze als burgerparticipatie in optima forma.

Tip staat voor het geven van raad (advies) en voor ‘Transparant Inwoners Panel’. Elke gemeenschap heeft één Tip-burgerpanel.

Door maandelijks een raadpleging op te starten, ontstaan er maandelijks onderzoeksresultaten.

Dit levert continu informatie op om de gemeenschap verder te verbeteren.

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd via onder andere de lokale mediapartner.

Een raadpleging zorgt voor co-creatie tussen burgers, overheid en media

Een raadpleging springt in op de actualiteit. Deze actualiteit kan afwijken van hetgeen in de gemeenteraad gebeurt.

Kijk hier voor een overzicht van de bestaande raadplegingen (Tip-burgerpanels) .

Iedereen kan onderwerpen voor de raadpleging aandragen. Hierdoor ontstaat co-creatie waarbij alle partijen in hun sterkten worden gezet.

Waarom is co-creatie belangrijk voor de overheid?

Er zijn diverse valkuilen. Denk aan:

  1. Niet de ‘beste’ besluiten zijn leidend, maar de besluiten waar het meeste draagvlak voor is.
  2. Bij het opstellen van een beleidsnota wordt de overheid omringd met gelijkgestemden en/of een beleidsnota wordt door één ambtenaar opgesteld. Daarna wordt draagvlak gezocht.
  3. Alles wordt aan elkaar gekoppeld, waarbij het overzicht/prioritering verdwijnt (integraal projectaanpak)

Door tegelijkertijd vanuit de gemeenschap mensen te raadplegen, via een raadpleging, wordt alles scherp gehouden. Het onafhankelijk burgerplatform draagt bij aan het oplossen van bovenstaande valkuilen.

Lokale democratie versterken?

Toponderzoek helpt u graag bij het inzetten van burgerparticipatie instrumenten.