Enquêtes

Niet iedereen houdt van enquêtes om ze in te vullen. Ze vullen de enquête niet in of stoppen halverwege.

Mensen ertoe aanzetten om de vragenlijst in te vullen kan een hele klus zijn. Sommige enquêtes hebben zelfs een responspercentage van slechts 10%.

Wat als er een manier was om alle vragenlijsten die je nodig hebt zo snel mogelijk te krijgen? Wat als er 18 manieren zijn?

Waarom de response van het onderzoek verhogen?

Behalve dat het minder kosten met zich meebrengt, qua veldwerk en verwerking, komt het de representativiteit van het onderzoek ten goede.

Daarnaast ‘val’ je minder burgers lastig met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek.

Responsverhogende technieken.

Achttien technieken om de response van de vragenlijst te verhogen:

1 Beperk het aantal enquêtes 
De eerste tip is om burgers niet over te belasten. De reden waarom enquêtes bij sommige personen een negatief beeld hebben, is door de vele enquêtes die verstuurd worden. Zorg als organisatie, gemeente, dat je mensen niet overbelast met vragenlijsten. Maak beleid. Denk na over een Tip-burgerpanel.

2 Beperk de lengte van de enquête
Des te langer de vragenlijst, des te lager de response. Bij 10-15 minuten zit een omslagpunt. Liever twee keer kort een vragenlijst toesturen, dan één keer een lange vragenlijst toesturen.

3 Maak de eerste vragen eenvoudig
De eerste vragen noem ik de ontdooivragen. Begin eenvoudig. Begin luchtig.

4 Publiceer (een deel van) de resultaten, handel ernaar en koppel altijd terug
Respondenten willen weten wat met de resultaten wordt gedaan. Koppel altijd terug (en vermeld dit van tevoren in het begeleidend schrijven).

5 Wees dankbaar 
Denk na over een vorm van beloning. Worden de onderzoeksresultaten, na deelname, ter beschikking gesteld? Vermeld uw dankbaarheid richting de respondent.

6 Stuur een vooraankondiging
Stuur een (schriftelijke) vooraankondiging of een pre-notificatie.

7 Optimaliseer uw enquêtes voor alle apparaten
Onderschat niet hoeveel personen de vragenlijst via de telefoon invullen.

8 Kies een uitnodigende, vrolijke, lay-out
Denk aan kleurstelling. Niet elke kleur is geschikt.

9 Gebruik een voortgangsbalk
Voeg daarbij ook de mogelijkheid toe om niet alle vragen te beantwoorden. Geef de respondent de mogelijkheid om enkele vragen over te slaan.

10 Zet in op raadplegingen. Niet op opiniepeilingen.
Kijk voor een toelichting naar de volgende film. Burgers willen betrokken worden.

11 Kies het juiste moment (dag / tijdstip) van verzending
Rond het middaguur kan een geschikt moment zijn om, digitaal, een vragenlijst te versturen. Meet de response en doe A/B-testen.

12 Maak gebruik van meerdere verzend- en veldwerkmethodes.
Er is niet één beste methode. Combineer methodes. Denk aan schriftelijk, fysiek, digitaal, real-time en telefonisch.

13 Gebruik strategische afbeeldingen
Wissel tekst af met plaatjes. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden.

14 Bied de mogelijkheid aan om enquête te delen (op social media)

15 Vermijd het spamfilter – bij digitale onderzoeken
Test de afzender-effect / afzender-naam. Test ook het onderwerp. Zet geen vreemde leestekens en hoofdletters in het onderwerp.

16 Doe de e-mailchecklist 
Stuur ongeopende e-mails een herinneringsmail. Respecteer daarbij de privacy (AVG / anoniem)

17 Noem de enquête geen enquête

18 Voeg een strategische vraag toe
Er zijn zes manieren om invloed uit te oefenen volgens Cialdini. Deze tips kun je ook toepassen om de response van een enquête te vergroten. Benoem als eerste vraag:

Vraag 1. Vindt u zichzelf behulpzaam?
0 Ja
0 Nee

Niemand vult uiteraard ‘nee’ in op deze vraag. Vervolgens is het opgave voor de respondent om dit zelfbeeld ook waar te maken door de enquête volledig in te vullen. De response van de vragenlijst zal hoger liggen (+50%), aldus Cialdini.

====================

Toponderzoek helpt gemeenten bij het betrekken van burgers bij het gemeentebeleid. Ook geïnteresseerd in burgerparticipatie? Schrijf in op de Topletter.