Tijdens een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op 5 november presenteerde Toponderzoek de resultaten van een raadpleging over duurzame energie in de gemeente. In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel zette Toponderzoek een vragenlijst uit onder 4.000 adressen in de gemeente. De adressen waren door middel van een steekproef geselecteerd uit het bevolkingsregister. Daarnaast kon iedereen de vragenlijst invullen via de link op de website van de gemeente.

De raadpleging vond plaats in de tweede helft van oktober. In dit tijdsbestek hebben in totaal 579 inwoners gereageerd en daarmee zijn de uitkomsten representatief. Voor een representatief beeld van de antwoorden was een minimum van 380 reacties nodig. Dit aantal is dus ruimschoots behaald. De vragen die zijn gesteld, waren in clusters verdeeld onder: duurzaam energiegebruik, randvoorwaarden voor zon- en windparken, de locaties voor zon- en windparken, communicatie en participatie. De gemeente gebruikt de opbrengst van de raadpleging voor de verdere invulling en uitvoering van de visie zon- en windenergie en de duurzaamheidsvisie.

Ga hier naar de grafieken met de resultaten van de raadpleging.