Tien weken geleden heeft Toptalent Rick zich voorgesteld (lees het artikel hier), graag wil hij dit moment nemen om de voortgang van zijn stage te delen.

De afgelopen tien weken zijn voorbijgevlogen, maar ik heb in deze weken wel voorgang kunnen boeken met mijn stageopdacht, het betrekken van jongeren.

Werkzaamheden

Door de tweede coronagolf ben ik wel meer thuis gaan werken. Twee á drie dagen per week zit ik op kantoor. Hier houd ik me dan bezig met het meewerken met Toponderzoek. Denk hierbij aan het maken van rapportages, het uithelpen met sociale media en helpen met uitzetten van onderzoeken.

De dagen die ik thuis werk, ben ik voornamelijk bezig met het archiveren van vragen die gesteld zijn, kijken hoe jongeren meer betrokken kunnen worden en help ik een collega mee met een video voor op sociale media.

Wat is het leukste aan mijn stage?

Het leukste aan mijn stage vind ik dat ideeën of taken die ik uitvoer ook daadwerkelijk gebruikt of gepubliceerd wordt. Qua werkzaamheden vind ik het uithelpen met de sociale media het leukst.

Werkzaamheden die minder leuk zijn, heb ik niet. Doordat veel afgewisseld wordt in de werkzaamheden, blijf je telkens met andere dingen bezig zijn.

Wat zijn mijn leerpunten?

Mijn grootste leerpunt is de kleine foutjes uit de rapportages halen, zodat deze in één keer goed is.
De leerdoelen die ik voor de laatste tien weken heb gesteld, zijn het uitwerken van de opgedane ideeën hoe Toponderzoek meer jongeren kan betrekken bij haar Tip-burgerpanels.