In 2022 komt er naar verwachting een nieuwe omgevingswet. Deze wet zal tientallen wetten en een groot aantal regels in één nieuwe wet bundelen en zal vooral burgerparticipatie bevorderen. Voor veel gemeenten wordt deze verandering een grote opgave. 

Wist u dat Toponderzoek hier al enige tijd mee bezig is en gemeenten goed kan helpen bij deze aanpassing?

Nieuwsgierig? Lees dan ook het succesverhaal hieronder:

Om de zoveel jaar mogen gemeenten verschillende onderzoeken laten uitvoeren, zoals een veiligheidsonderzoek of duurzaamheidsonderzoek. Met deze onderzoeken kunnen zij op verschillende vraagstukken antwoord krijgen, zoals bijvoorbeeld hoe bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden behaald. Toponderzoek is een onderzoeksbureau dat gemeenten bij deze onderzoeken goed kan helpen. Niet alleen helpen zij antwoord te geven op de vragen die de gemeenten hebben, maar zij kunnen ook gemeenten helpen met burgerparticipatie. Dit betekent dat zij gemeenten inzicht kunnen geven over hoe hun inwoners over bepaalde onderwerpen denken. Dit doen zij door gebruik te maken van hun eigen onafhankelijke Tip-panels. 

Klimaatverandering noodzaakt iedereen, zo ook de gemeenten, om de CO2 -uitstoot drastisch te verminderen. Ook lokaal moeten hier belangrijke keuzes over worden gemaakt. In 2020 heeft de gemeente Stein daarom een duurzaamheidsonderzoek laten uitvoeren door Toponderzoek. Om klimaatverandering tegen te gaan, heeft de gemeente Stein als duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Hier hadden zij een concept Regionale Energiestrategie voor opgesteld. Met het duurzaamheidsonderzoek, uitgevoerd door Toponderzoek, wilden zij vooral weten hoe inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen aankeken tegen de gemaakte keuzes en de overstap naar duurzame energie. Toponderzoek heeft hen geholpen om hier antwoord op te geven en nog verdere inzichten te behalen.

In het duurzaamheidsonderzoek waren verschillende vragen gesteld om antwoord te kunnen geven op de kwesties die de gemeente Stein had. Zo is er bijvoorbeeld gevraagd in welke mate de respondenten klimaatverandering belangrijk vinden en hoe zij tegen zonneparken aankeken. Door dit onderzoek heeft de gemeente Stein de meningen van inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen meenemen in het maken van een besluit over de Regionale Energiestrategie. 

Ook heeft Toponderzoek de gemeente Stein verdere inzichten kunnen geven. Een voorbeeld is welke aandachtspunten en uitdagingen er leven op dit vlak bij inwoners en belanghebbenden en welke wensen zij hierbij hebben. 

Door de verkregen input in de maatschappelijke fase, ofwel het duurzaamheidsonderzoek, heeft de gemeente Stein door middel van burgerparticipatie de gemaakte keuzes in het concept Regionale Energiestrategie kunnen beoordelen en hebben zij deze definitief kunnen maken. 

 

Bent u net zoals de gemeente Stein geïnteresseerd om burgerparticipatie in te zetten om weloverwogen keuzes te kunnen maken over bepaalde maatschappelijke onderwerpen? Neem vrijblijvend contact op met Toponderzoek voor een afspraak.

 

Telefoonnummer: 085-4860100 

E-mail: enquete@toponderzoek.com

 

Tekst geschreven door Djindji Koppens.