Voor veel gemeenten, maar ook bedrijven en organisaties, is het populair geworden om burgers te betrekken bij het maken van beslissingen. Dit wordt ook wel burgerparticipatie genoemd. Burgerparticipatie wordt in de toekomst zelfs verplicht met de nieuwe omgevingswet.

Om aan deze plicht te voldoen, zullen gemeenten participatietools en/of participatiemiddelen moeten inzetten. Wist u dat Toponderzoek hier al enige tijd mee bezig is en gemeenten goed kan helpen bij deze aanpassing?

Er zijn veel verschillende participatietools en participatiemiddelen die gemeenten kunnen gebruiken bij het betrekken van burgers. Hieronder worden een aantal participatietools en -middelen besproken die doeltreffend zijn om te benutten bij burgerparticipatie.

  1. Burgerpanel

Een burgerpanel is een tool om vraagstukken en/of onderwerpen te bespreken onder inwoners die hier bereid toe zijn.

  • Tip-burgerpanel

Een Tip-burgerpanel is een digitaal raadgevend burgerpanel, waarbij bewoners desgevraagd hun ideeën en visie delen op actuele onderwerpen in hun directe leefomgeving. De betrokken deelnemers geven raad en adviezen, waardoor beleidsmakers en -bepalers weten wat er daadwerkelijk speelt in de lokale samenleving. Toponderzoek beschikt zelf over 73 burgerpanels verspreid over heel Nederland. Bent u benieuwd of zich er een Tip-burgerpanel bevindt in uw gemeente? Klik dan hier.

  • Online community

Een community is een virtuele gemeenschap die bestaat uit groepen mensen met dezelfde interesses in onderwerpen. Community ’s kunnen worden gebruikt om bepaalde vraagstukken te bespreken.

  • Stemtools

Tools waar eenvoudige vragen mee gesteld kunnen worden. De resultaten uit deze stemtools geven inzicht in wat bijvoorbeeld burgers vinden van bepaalde vraagstukken.

  • Conferentie

Bij een conferentie komen bepaalde groepen mensen samen om het te hebben over verschillende thema’s.

  • Videoconferentie-tools

Met videoconferentie-tools zoals Microsoft Teams en Zoom kunnen groepen mensen digitaal samenkomen om een bepaald onderwerp of vraagstuk te bespreken.

Naast de hierboven genoemde zijn er nog een aantal andere tools en middelen die ingezet kunnen worden om burgerparticipatie uit te voeren.

Bent u nieuwsgierig naar welke andere mogelijkheden er zijn óf bent u geïnteresseerd om gebruik te maken van een bovengenoemde tool of middel bij Toponderzoek? Neem vrijblijvend contact op met Toponderzoek voor een afspraak.

Telefoonnummer: 085-4860100

E-mail: enquete@toponderzoek.com

Participatievorm
Participatievorm