Als gemeenschap of instantie wil je jezelf natuurlijk altijd verbeteren. Maar hoe doe je dit en wat is er allemaal voor nodig? Hier kan een onderzoek goed bij helpen. Zo zijn er verschillende redenen om een onderzoek te houden en zo bepaalde aspecten voor je gemeenschap of instantie te verbeteren. Denk aan de positie van je gemeenschap, de klanttevredenheid, maar ook de wensen en behoefte van je doelgroep en eigen personeel. Hieronder staan 10 redenen genoemd waarom je een onderzoek zou moeten starten.

  1. Onderzoek geeft je een nauwkeurig beeld van jouw gemeenschap of instantie in de markt. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe er tegen je wordt aangekeken in vergelijking met andere.

  1. Hierop aansluitend kun je zien wat andere doen om hun gemeenschap of instantie te verbeteren. Hier kun je vervolgens weer op inspelen.

  1. Als je bovenstaande vraagstukken duidelijk hebt kan er gekeken worden naar de groeimogelijkheden en kansen in de markt.

  1. Marktonderzoek helpt ook om te bepalen waar de behoeften liggen binnen de gemeenschap of instantie. Ook brengt marktonderzoek de eventuele belanghebbende of andere vraagstukken in beeld.

  1. Onderzoek kan ook onthullen hoe mensen tegen de huidige aanpak van bepaalde onderwerpen aankijken. En of er wel of niet voldaan wordt aan de behoeften van de gemeenschap.

  1. Als vervolg daarop kun je dus pijlen wat dan wel de behoeften zijn en wat er dus eventueel mist in jouw gemeenschap of instantie.

  1. Maar ook onder je eigen personeel kan een onderzoek veel effect en informatie opleveren. Zo kun je meten hoe de tevredenheid is bij je personeel en wat zij van de gemeenschap  of instantie vinden en denken.

  1. Ook kunnen werknemers meedenken en met ideeën komen voor interne maar misschien ook wel externe verbeteringen, want wie kent het bedrijf of instantie nu beter dan het eigen personeel?

  1. Door het houden van een onderzoek zullen er eerder pijn/ verbeterpunten naar boven komen. Zo zullen burgers/ werknemers niet direct en individueel naar een werkgever of gemeente toestappen, maar door het (anoniem) invullen van een vragenlijst zal dit wel gebeuren.

  1. Onderzoek doen zal nooit slecht zijn voor de gemeenschap of instantie. Er zal altijd een resultaat uitkomen en wat de resultaten ook zijn, je kunt er altijd van leren, of ze nu positief of negatief zijn.

Wil jij weten welke belangen jouw gemeenschap of instantie precies heeft bij het verkrijgen van onderzoeksresultaten? Kijk dan op onze site naar de belanghebbende partijen.

Of wil je meteen zelf een onderzoek starten en weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.