Op maandag 26 november 2018 heeft de eerste Burgertop Limburg plaatsgevonden. Op drie verschillende locaties in onze provincie hebben Limburgers de koppen bijeen gestoken om de agenda voor de toekomst te bepalen. Op vrijdag 25 januari zijn een honderdtal leden bij elkaar gekomen en hebben zich ingeschreven voor de fysieke Burgertoppanels.

De samenleving verandert in rap tempo; zo ook in Limburg. Maar beweegt de Limburger wel snel goed mee? En hoe zit dat met onze overheden? Is Limburg wel klaar voor de toekomst?

De antwoorden op deze vragen liggen al lang niet meer enkel bij de politiek. De tijd waarop burgers eens in de vier jaar stemmen en dan achterover hangen loopt op zijn einde. Dit betekent dat de Limburger meer invloed kan uitoefenen op haar bestuur én toekomst. Om die agenda voor de toekomst vast te stellen moeten de Limburgers in beweging komen.

Om deze bestuurlijke vernieuwing op gang te krijgen, is de Burgertop Limburg 2018 in het leven geroepen. Het is de uitgelezen kans voor Limburgers om mee te praten over zaken die hen aangaan en input te geven voor provinciale en gemeentelijke politiek.

Lees de voortgang met betrekking tot het Burgertop traject onder het kopje ‘voortgang’ bovenaan de website.