Good Governance Monitor

Good Governance Monitor

De stichting Good Governance Monitor presenteert het nieuwe jaarverslag. Zij belichten de resultaten bewust vanuit vier perspectieven: sociaal, ecologisch, emotioneel en financieel omdat zij vinden dat deze vier domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en in...
Beleidscyclus: Van Agendavorming tot Beleidsevaluatie

Beleidscyclus: Van Agendavorming tot Beleidsevaluatie

Wat is beleid? Beleid is het planmatig invoeren van politieke veranderingen. Echter, beleid is veel meer dan alleen de invoering. Bij goed beleid dient ook rekening te worden gehouden met de uiteindelijke uitvoering, om te toetsen of het veranderde beleid ook de...