De voordelen en nadelen van inwonerspanel-onderzoek

Inwonerspanel Een inwonerspanel is een burgerparticipatie-middel om de participatie van inwoners om te zetten in denkkracht.  Voor een beschrijving van inwonerspanel-onderzoek (liever gezegd: een gemeenschapspanel) wordt doorverwezen naar het artikel ‘wat is een...