Burgers en burgerpanels

Burgers en burgerpanels

TIP-burgerpanel Peter Verhagen is actief lid van burgerpanels TIPHorstaandeMaas en TIPMooiLaarbeek. Sinds de eerste invoering van het TIP-burgerpanel in gemeente Horst aan de Maas in mei 2013 is Peter Verhagen hierbij betrokken. We hebben hem voor deze uitgave van ons...