Categorie: Burgerpanel

Drie redenen waarom het onverstandig is om als gemeente zelfstandig een burgerpanel op te zetten. Creëer een TIP-burgerpanel.

betrokken burgers - overheid kan ze niet dwingen

Betrokken burgers zijn niet te koop. Elke gemeentebestuurder zoekt betrokken burgers. Betrokken burgers die willen meepraten en meedenken over het gemeentebeleid. Burgers die samen met de gemeente beleid willen uitstippelen én uitvoeren. De hamvraag is, waar vind ik betrokken betrokken? Deelnemers voor een themabijeenkomst? Hoe krijg ik meer burgers betrokken bij de gemeentepolitiek? En hoe kan ik… Lees meer →

Welke rol vervult een krant (mediapartner) bij een TIP-burgerpanel?

TIP-Burgerpanel staat midden in de gemeenschap

Een TIP-burgerpanel is een onafhankelijk burgerplatform opgezet vanuit de gemeenschap. Gebruik wordt gemaakt van de sterkten van alle stakeholders: ‘burgers’, ‘overheid’ en de ‘media’. Onderliggend artikel gaat over de rol van de media bij de TIP-burgerpanels. Verschil TIP-burgerpanel met een traditioneel burgerpanel Een TIP-burgerpanel verschilt op vijf punten van een traditioneel burgerpanel: Wijze van samenwerking /… Lees meer →

Handleiding voor het opzetten van een burgerpanel (doel, opzet, onderzoek).

Burgerpanel samen de vraagstukken aanpakken

Steeds meer gemeenten hebben een burgerpanel Een burgerpanel is een flexibel inzetbaar onderzoeksinstrument. Op ieder moment en bij ieder onderwerp kan het burgerpanel worden ingezet. Een groeiend aantal gemeenten maakt gebruik van een burgerpanel. Uit een onlangs gehouden onderzoek van Toponderzoek blijkt, dat 2 op de 5 gemeenten een eigen burgerpanel heeft. Maar waarom hebben al… Lees meer →

Overzicht van alle burgerpanels in Nederland: 4 op de 10 gemeenten heeft een burgerpanel

Inzet van burgerpanels bij verkiezingen

Een burgerpanel weet wat er speelt in de gemeente Een burgerpanel bestaat uit een groep mensen, die gevraagd en ongevraagd advies geven over (beleids-)vraagstukken en over de kwaliteit van de dienstverlening. Meestal betreft het een digitaal burgerpanel. Groei van aantal burgerpanel In 2017 heeft ruim 4 op de 10 gemeenten een burgerpanel. Ten opzichte van vorig… Lees meer →

Begin als gemeente je eigen burgerpanel en voorkom deze 10 veel voorkomende fouten

fouten bij opzetten burgerpanel

  Gemaakte fouten bij het opzetten van burgerpanels Bij het opzetten van een burgerpanel komt meer kijken, dan je in eerste instantie denkt. Ga je het burgerpanel zelf in handen nemen of ga je deze uitbesteden? Waar je ook voor kiest, let op onderstaande veel voorkomende fouten, zodat je tijdens het opzetten van het burgerpanel… Lees meer →

11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

Burgerparticipatie

Betrokken burgers Naarmate meer mensen in een gemeente wonen, worden lokale overheden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Denk aan vraagstukken rondom betaalbare woningen en openbaar vervoer en de spanningen rondom de multiculturele samenleving. Steeds meer gemeenten beseffen dat het betrekken van burgers bij de besluitvorming leidt tot betere antwoorden en een verschuiving van de verantwoordelijkheid richting de… Lees meer →

E-participatie: de do’s en don’ts rondom nieuwe vormen van burgerparticipatie

Alles draait om betrokkenheid van burgers Een democratie zonder burgerparticipatie is ten dode opgeschreven. De laatste jaren is een verschuiving gaande van traditionele vormen van (politieke) burgerparticipatie, zoals het gaan stemmen bij de verkiezingen en het lid zijn van een vakbond, naar nieuwe burgerparticipatievormen. Bij de nieuwe participatievormen geldt één basisvraag: What’s in it for me? Stimulans-gestuurd ontstaan… Lees meer →

Hoe zet je een burgerpanel op? Tien stappen om te komen tot een burgerpanel

Het hebben van een burgerpanel is nog nooit zo actueel voor gemeenten geweest Hoe weet je als gemeente als je op de goede weg bent? Als je de juiste dingen doet? En of er draagvlak is voor het uitvoeren van het coalitieakkoord? Op onderbuikgevoel kun je veel sturen. Alleen wat doe je, als het onderbuikgevoel… Lees meer →

Hoe zet je als gemeente burgerparticipatie op aan de hand van een (TIP-)burgerpanel?

Driehoek van democratie

Wat is een burgerpanel? In een burgerpanel zit een dwarsdoorsnede van de lokale bevolking, die op een regelmatige basis bereid zijn deel te nemen aan onderzoek. De besproken onderwerpen variëren, maar over het algemeen draaien deze rond lokale kwesties en gemeentelijke diensten. Burgers worden actief gevraagd om te participeren. Voordeel burgerpanel: niet praten OVER maar MET de… Lees meer →

Top