Categorie: Burgerparticipatie

Onderzoek: Hoe denkt de raad over burgerparticipatie?

Driehoek van democratie

Burgerparticipatie Burgerparticipatie is een hot item. In ons grootschalige onderzoek onder alle lokale politici en volksvertegenwoordigers in Nederland hebben wij raadsleden gevraagd hoe zij denken over dit onderwerp en welke activiteiten zij ondernemen om de participatie van burgers te vergroten. Inspraakavonden 91% van de raadsleden geeft aan gebruik te maken van inspraakavonden als activiteit om… Lees meer →

Burgerparticipatie is zo sterk als de zwakste schakel

Logo Toponderzoek

Burgerparticipatie Raadsleden krijgen weleens de verdenking van burgers dat de gemeente niet handelt in het belang van de burgers. Het is niet duidelijk wat ze doen en hierdoor ontstaan discussies. Meestal wordt een gebrek aan communicatie als boosdoener aangewezen. Maar ligt het daadwerkelijk aan de communicatie of ligt het aan de manier van denken? Wie… Lees meer →

Drie redenen waarom het onverstandig is om als gemeente zelfstandig een burgerpanel op te zetten. Creëer een TIP-burgerpanel.

betrokken burgers - overheid kan ze niet dwingen

Betrokken burgers zijn niet te koop. Elke gemeentebestuurder zoekt betrokken burgers. Betrokken burgers die willen meepraten en meedenken over het gemeentebeleid. Burgers die samen met de gemeente beleid willen uitstippelen én uitvoeren. De hamvraag is, waar vind ik betrokken betrokken? Deelnemers voor een themabijeenkomst? Hoe krijg ik meer burgers betrokken bij de gemeentepolitiek? En hoe kan ik… Lees meer →

Burgerinitiatief – de top 8 burgerinitiatieven voor burgerparticipatie met de overheid

burgers onderschatten hun eigen kracht

Een burgerinitiatief is een initiatiefvoorstel door burgers om (lokale) vraagstukken beter aan te pakken. Het wordt gedefinieerd als een gezamenlijk, georganiseerd initiatief van burgers, met als doel het inzetten van de krachten en talenten van burgers, voor het realiseren van veranderingen in de lokale samenleving Doelen burgerinitiatief Een burgerinititiatief heeft drie doelen: Verbeteren van de leefbaarheid van een… Lees meer →

Burgerparticipatie is geen doel maar een middel.

Burgerparticipatie zorgt voor betrokken burgers. Publieke participatie leidt tot nieuwe inzichten en brengt de overheid dichter bij de burger. Burgerparticipatie versterkt de relatie met burgers Het versterken van de relatie met burgers vormt de basis van (betere) besluitvorming. Burgerparticipatie stelt de overheid in staat om nieuwe inzichten rondom beleidsrelevante ideeën, informatie en middelen in te winnen alvorens een besluit wordt… Lees meer →

Handleiding voor het opzetten van een burgerpanel (doel, opzet, onderzoek).

Burgerpanel samen de vraagstukken aanpakken

Steeds meer gemeenten hebben een burgerpanel Een burgerpanel is een flexibel inzetbaar onderzoeksinstrument. Op ieder moment en bij ieder onderwerp kan het burgerpanel worden ingezet. Een groeiend aantal gemeenten maakt gebruik van een burgerpanel. Uit een onlangs gehouden onderzoek van Toponderzoek blijkt, dat 2 op de 5 gemeenten een eigen burgerpanel heeft. Maar waarom hebben al… Lees meer →

Overzicht van alle burgerpanels in Nederland: 4 op de 10 gemeenten heeft een burgerpanel

Inzet van burgerpanels bij verkiezingen

Een burgerpanel weet wat er speelt in de gemeente Een burgerpanel bestaat uit een groep mensen, die gevraagd en ongevraagd advies geven over (beleids-)vraagstukken en over de kwaliteit van de dienstverlening. Meestal betreft het een digitaal burgerpanel. Groei van aantal burgerpanel In 2017 heeft ruim 4 op de 10 gemeenten een burgerpanel. Ten opzichte van vorig… Lees meer →

Begin als gemeente je eigen burgerpanel en voorkom deze 10 veel voorkomende fouten

fouten bij opzetten burgerpanel

  Gemaakte fouten bij het opzetten van burgerpanels Bij het opzetten van een burgerpanel komt meer kijken, dan je in eerste instantie denkt. Ga je het burgerpanel zelf in handen nemen of ga je deze uitbesteden? Waar je ook voor kiest, let op onderstaande veel voorkomende fouten, zodat je tijdens het opzetten van het burgerpanel… Lees meer →

Top