Wat is de participatieladder?

Wat is de participatieladder?

Participatieladder Participatie kent verschillende niveaus. Om dit aan te duiden wordt gebruik gemaakt van de kennis van één van de grondleggers.  ‘In a ladder of citizin participation’ (Arnstein, 1969) worden acht niveaus van participatie benoemd....