Categorie: Burgerparticipatie

Burgerinitiatief – de top 8 burgerinitiatieven voor burgerparticipatie met de overheid

burgers onderschatten hun eigen kracht

Een burgerinitiatief is een initiatiefvoorstel door burgers om (lokale) vraagstukken beter aan te pakken. Het wordt gedefinieerd als een gezamenlijk, georganiseerd initiatief van burgers, met als doel het inzetten van de krachten en talenten van burgers, voor het realiseren van veranderingen in de lokale samenleving Doelen burgerinitiatief Een burgerinititiatief heeft drie doelen: Verbeteren van de leefbaarheid van een… Lees meer →

Burgerparticipatie is geen doel maar een middel.

Burgerparticipatie zorgt voor betrokken burgers. Publieke participatie leidt tot nieuwe inzichten en brengt de overheid dichter bij de burger. Burgerparticipatie versterkt de relatie met burgers Het versterken van de relatie met burgers vormt de basis van (betere) besluitvorming. Burgerparticipatie stelt de overheid in staat om nieuwe inzichten rondom beleidsrelevante ideeën, informatie en middelen in te winnen alvorens een besluit wordt… Lees meer →

Handleiding voor het opzetten van een burgerpanel (doel, opzet, onderzoek).

Burgerpanel samen de vraagstukken aanpakken

Steeds meer gemeenten hebben een burgerpanel Een burgerpanel is een flexibel inzetbaar onderzoeksinstrument. Op ieder moment en bij ieder onderwerp kan het burgerpanel worden ingezet. Een groeiend aantal gemeenten maakt gebruik van een burgerpanel. Uit een onlangs gehouden onderzoek van Toponderzoek blijkt, dat 2 op de 5 gemeenten een eigen burgerpanel heeft. Maar waarom hebben al… Lees meer →

Overzicht van alle burgerpanels in Nederland: 4 op de 10 gemeenten heeft een burgerpanel

Inzet van burgerpanels bij verkiezingen

Een burgerpanel weet wat er speelt in de gemeente Een burgerpanel bestaat uit een groep mensen, die gevraagd en ongevraagd advies geven over (beleids-)vraagstukken en over de kwaliteit van de dienstverlening. Meestal betreft het een digitaal burgerpanel. Groei van aantal burgerpanel In 2017 heeft ruim 4 op de 10 gemeenten een burgerpanel. Ten opzichte van vorig… Lees meer →

Begin als gemeente je eigen burgerpanel en voorkom deze 10 veel voorkomende fouten

fouten bij opzetten burgerpanel

  Gemaakte fouten bij het opzetten van burgerpanels Bij het opzetten van een burgerpanel komt meer kijken, dan je in eerste instantie denkt. Ga je het burgerpanel zelf in handen nemen of ga je deze uitbesteden? Waar je ook voor kiest, let op onderstaande veel voorkomende fouten, zodat je tijdens het opzetten van het burgerpanel… Lees meer →

11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

Burgerparticipatie

Betrokken burgers Naarmate meer mensen in een gemeente wonen, worden lokale overheden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Denk aan vraagstukken rondom betaalbare woningen en openbaar vervoer en de spanningen rondom de multiculturele samenleving. Steeds meer gemeenten beseffen dat het betrekken van burgers bij de besluitvorming leidt tot betere antwoorden en een verschuiving van de verantwoordelijkheid richting de… Lees meer →

‘Nederland kent een representatieve democratie met niet representatieve verkiezingsuitslagen’

Representatieve democratie heeft nadelen

Representatieve democratie Een representatieve democratie (ook indirecte democratie genoemd) is een vorm van democratie, gebaseerd op het principe van gekozen functionarissen. De gekozen functionarissen (lees: volksvertegenwoordigers, zoals Tweede Kamerleden) besturen het land. Het kan gebeuren, dat je stemt op een bepaalde partij, die vervolgens in de regeringsperiode totaal andere dingen doet dan wat ze bij… Lees meer →

E-participatie: de do’s en don’ts rondom nieuwe vormen van burgerparticipatie

Alles draait om betrokkenheid van burgers Een democratie zonder burgerparticipatie is ten dode opgeschreven. De laatste jaren is een verschuiving gaande van traditionele vormen van (politieke) burgerparticipatie, zoals het gaan stemmen bij de verkiezingen en het lid zijn van een vakbond, naar nieuwe burgerparticipatievormen. Bij de nieuwe participatievormen geldt één basisvraag: What’s in it for me? Stimulans-gestuurd ontstaan… Lees meer →

Hoe zet je een burgerpanel op? Tien stappen om te komen tot een burgerpanel

Het hebben van een burgerpanel is nog nooit zo actueel voor gemeenten geweest Hoe weet je als gemeente als je op de goede weg bent? Als je de juiste dingen doet? En of er draagvlak is voor het uitvoeren van het coalitieakkoord? Op onderbuikgevoel kun je veel sturen. Alleen wat doe je, als het onderbuikgevoel… Lees meer →

Top