Handleiding voor het opzetten van een burgerpanel (doel, opzet, onderzoek).

Handleiding voor het opzetten van een burgerpanel (doel, opzet, onderzoek).

    Meer en meer gemeenten een burgerpanel Een burgerpanel is een flexibel inzetbaar onderzoeksinstrument, dat op ieder moment en bij ieder onderwerp kan worden ingezet. Een groeiend aantal gemeenten maakt gebruik van een burgerpanel. Uit onderzoek van...
E-participatie: de do’s en don’ts rondom nieuwe vormen van burgerparticipatie

E-participatie: de do’s en don’ts rondom nieuwe vormen van burgerparticipatie

Alles draait om betrokkenheid van burgers Een democratie zonder burgerparticipatie is ten dode opgeschreven. De laatste jaren is een verschuiving gaande van traditionele vormen van (politieke) burgerparticipatie, zoals het gaan stemmen bij de verkiezingen en het lid...
Hoe zet je als gemeente burgerparticipatie op aan de hand van een (TIP-)burgerpanel?

Hoe zet je als gemeente burgerparticipatie op aan de hand van een (TIP-)burgerpanel?

Wat is een burgerpanel? In een burgerpanel zit een dwarsdoorsnede van de lokale bevolking, die op een regelmatige basis bereid zijn deel te nemen aan onderzoek. De besproken onderwerpen variëren, maar over het algemeen draaien deze rond lokale kwesties en...