Categorie: Volksvertegenwoordiging

Aantal inwoners per gemeente. De hardste groeiers en dalers.

Contactgegevens overheid

Inwonersaantal per gemeente groeit In 2017 kent Nederland 388 gemeenten. Gemiddeld wonen er 44.021 inwoners (+1,7%) in een gemeente. Meetdatum is 1 januari 2017. In 2015 (december) wonen er gemiddeld 43.306 inwoners. Top 10 gemeente – grootste groeiers / dalers Gekeken is naar de groei van het aantal inwoners tussen 2015 (1/12) en 2017 (1/1). Het betreft de… Lees meer →

Vijf stappen om te komen tot betere overheidsbesluitvorming aan de hand van dataverzameling

Data omzetten in informatie gemeente

  Data, data en data Voor de meeste overheidsinstellingen is het ontbreken van data geen probleem. Het tegenovergestelde is het geval: er is regelmatig te vaak informatie in het eigen huis aanwezig. Wat moeten we er mee? Tegelijkertijd verschijnt de ene na de andere beleidsnota. Door aan de voorkant goed na te denken over de data-analyse,… Lees meer →

Hoe werkt politiek?

wat is politiek

Wat is politiek? Politiek is de naam voor de manier waarop groepen mensen beslissingen nemen over hoe we, gezamenlijk, Nederland het beste kunnen besturen. Politiek is de wijze waarop besluiten worden genomen en hoe het land het meest optimaal geregeerd wordt – op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. De personen, die de besluiten nemen,… Lees meer →

‘Nederland kent een representatieve democratie met niet representatieve verkiezingsuitslagen’

Representatieve democratie heeft nadelen

Representatieve democratie Een representatieve democratie (ook indirecte democratie genoemd) is een vorm van democratie, gebaseerd op het principe van gekozen functionarissen. De gekozen functionarissen (lees: volksvertegenwoordigers, zoals Tweede Kamerleden) besturen het land. Het kan gebeuren, dat je stemt op een bepaalde partij, die vervolgens in de regeringsperiode totaal andere dingen doet dan wat ze bij… Lees meer →

De 4 belangrijkste redenen om Raadslid / Statenlid te zijn

Politici

Baten politieke ambt Volksvertegenwoordigers, waaronder raadsleden, zijn het unaniem met elkaar eens, wat ze het leukste van ‘hun vak’ vinden. In rangorde van belangrijkheid: 1: Eigen talenten inzetten / verder ontwikkelen 2: Netwerk uitbreiden 3: Plezierige invulling van (vrije) tijd 4: Opstap voor een loopbaan in de politiek Waardering werk Daarnaast hebben volksvertegenwoordigers een positief oordeel… Lees meer →

Welke ondersteuning hebben politici nodig?

Politici

Druk, druk, druk Iedereen heeft het tegenwoordig druk. Bij politici is dat niet veel anders. Behalve dit zichtbaar te maken, is het interessanter om te weten hoe volksvertegenwoordigers beter ondersteund kunnen worden. Met andere woorden: aan welke ondersteuning hebben politici vooral behoefte? Top 5 soorten van ondersteuning, die raadsleden wensen Samenvatten/duiden van beleidsinformatie (57%) Informatie over beleidsonderwerpen… Lees meer →

8 redenen waarom ‘men’ volksvertegenwoordiger wordt

Politici

Volksvertegenwoordiger Een volksvertegenwoordiger is een gekozen persoon binnen het politieke ambt. Maar waarom zou je jezelf kandidaat stellen om volksvertegenwoordiger te worden? Top 8 redenen waarom raadsleden zich kandidaat stellen op de kieslijst: Bijdrage leveren aan de samenleving (84%) Uitvoeren van eigen politieke ideeën (43%) Opkomen voor belangen van groepen (39%) Opvattingen van burgers vertegenwoordigen (31%) Talenten inzetten/… Lees meer →

9 redenen waarom ‘men’ niet volksvertegenwoordiger wordt

Politici

  Reden om te twijfelen over kandidaatstelling Afgelopen week benoemde we de redenen waarom volksvertegenwoordigers (raadsleden, Provinciale Statenleden en AB-leden Waterschap) zich kandidaat stellen. Deze week benoemen we de redenen waarom ze twijfelen. Top 9 redenen waarom raadsleden twijfelen over kandidaatstelling Hoge tijdsbelasting/werkdruk (61%) Twijfels over kunnen beïnvloeden van beleid (31%) Aantal uren vergaderen (26%)… Lees meer →

Wat als er een opkomstpercentage van 100% was bij het referendum?

Referendum Op 6 april 2016 mochten we naar het referendum om te stemmen over het Oekraïne-verdrag. Zowel de voor- als tegenstanders lieten zich over dit referendum uit. Ik ga hier geen betoog houden over de representativiteit van het referendum*. Wel wil ik voortborduren op een eerder geschreven blog: Wat zou de verkiezingsuitslag zijn geweest als iedereen gestemd had. Behalve de uitslag… Lees meer →

De 10 grootste gemeenten van Nederland (op inwonersaantal)

‘Aantal inwoners per gemeente’ Nederland kent 390 gemeenten. Gemeente Amsterdam is de grootste gemeente van Nederland, qua inwonersaantal, met 834.119 inwoners. Gemeente Rotterdam (629.078) en gemeente Den Haag (519.411) volgen op nummer 2 en 3 van grootste Nederlandse gemeenten. Kleinste gemeente van Nederland De kleinste gemeente van Nederland is gemeente Schiermonnikoog. Deze gemeente heeft 918… Lees meer →

Top