FAQ

Veel gestelde vragen en extra informatie over het Parkstad Panel

Wat is het Parkstad Panel precies?

 

Het Parkstad Panel is een raadgevend burgerpanel in de regio Parkstad-Limburg, waaraan iedereen van 16 jaar en ouder die in Parkstad woont of werkt, kan deelnemen.

 

Hoe kan ik me aanmelden voor het Parkstad Panel?

Aanmelden voor het Parkstad Panel kan via deze link.

Uit hoeveel leden bestaat het Parkstad Panel?

Doordat het ledenaantal steeds toeneemt, kan het aantal deelnemende leden worden gezien bij de opgeleverde onderzoeksresultaten. Bekijk de ‘n’ in de grafiek van de laatste gepubliceerde
onderzoeksresultaten.

Wat gebeurt met de resultaten uit het Parkstad Panel?

De resultaten geven aan hoe inwoners over onderwerpen, die lokaal en regionaal een rol spelen, denken. Misschien zijn ze het roerend eens met het huidige beleid of delen ze hun gouden tip voor een actuele uitdaging.

Hoe kan ik me afmelden voor het Parkstad Panel?

Onder elke uitnodiging van de raadpleging staat een afmeldlink. U kunt zich afmelden door op de afmeldlink te klikken.

Hoe kan ik mijn gegevens (bv. e-mailadres) wijzigen?

Valérie Kusters beheert het burgerpanel. U kunt een mail met uw gewenste  wijzigingen toesturen naar enquete@toponderzoek.com.
Periodiek worden via de raadplegingen uitgevraagd of uw demografische variabelen nog kloppen.

Wat is onderzoek?

Iets onderzoeken kan op verschillende manieren, afhankelijk van wat en waarom je iets wilt weten. Onderzoeksbureau Toponderzoek maakt meningen zichtbaar door het inzetten van raadplegingen. Het is namelijk zinvol om een gefundeerde mening te betrekken bij een besluitvorming en niet enkel te vertrouwen op een onderbuikgevoel. Toponderzoek maakt
met de raadplegingen de gemeenschap een stukje mooier.

Wat is een raadpleging?

Een raadpleging is een onderzoek waarbij je op zoek gaat naar raad (of tips) over een onderwerp dat leeft in de gemeenschap. Maandelijks vraagt Toponderzoek aan honderd tot tweeduizend deelnemers om mee te denken. Hierdoor ontstaat denkkracht en draagvlak, waarmee Toponderzoek een bijdrage levert aan maatschappelijke discussies. Het verschil met een opinieonderzoek, waarbij een mening is gevraagd over de huidige situatie, is dat een raadpleging handelt over de gewenste situatie. Je gaat op zoek naar oplossingen.

 

Opiniepeiling vs Raadpleging

 

Lees voor meer informatie het artikel: Wat is een raadpleging? of bekijk de films ‘Wat is het verschil tussen een raadpleging en opiniepeiling of ‘Een raadpleging toegelicht in 60 seconde‘.

 

 

Zijn de onderzoeken van Toponderzoek representatief?

Toponderzoek is aangesloten bij MOA, dat staat voor: Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Alle onderzoeksactiviteiten van Toponderzoek zijn uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Lees ook de blog: ‘Is het onderzoek representatief?

 

Houdt Toponderzoek rekening met de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP)?

Jazeker. Toponderzoek is aangesloten bij MOA (Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research). Alle onderzoeksactiviteiten van Toponderzoek zijn uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen MOA-onderzoekers aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Wat is de meerwaarde om mee te doen met het burgerpanel?

Uit onderzoek onder de leden van de Tip-burgerpanels van onderzoeksbureau Toponderzoek blijkt dat de 3 voornaamste redenen zijn om deel te nemen aan het burgerpanel:

1 Ik wil meedenken & meepraten over lokale onderwerpen
2 Ik wil mijn mening laten horen
3 Ik wil betrokken worden, en op de hoogte worden gehouden, van lokale ontwikkelingen

Met het Parkstad Panel maken we de gemeenschap een stukje mooier. Wie wil nu niet meewerken aan een beter leef-, werk- en woonklimaat?

Wie heeft het initiatief genomen voor het Parkstad Panel?

Het Parkstad Panel is een initiatief van IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg om inwoners te betrekken bij de toekomst van de regio. Het panel wordt gefaciliteerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek.

Heb je nog andere vragen, neem contact met ons op.

Ervaringen

Door lid te worden van burgerpanel TipHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

Ad Klaasen, eigenaar Ad Communicatie 29 november 2017

<< Prev
Next >>

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Facebook

Wat is een inwonerspanel of een burgerpanel?

Wat is een raadpleging? Een korte introductie.

Categorieen