FAQ

Veel gestelde vragen en extra informatie over onderzoeksbureau Toponderzoek.

Wat is onderzoek?

 

Op (onderbuik)gevoel kan iedereen beslissingen maken. Dit gaat goed, zolang je de juiste beslissingen neemt.

Als je beslissingen moet maken over andere personen -of waar andere personen bij betrokken zijn- is het zinvol om deze personen van tevoren te betrekken. Door deze personen te ondervragen wordt zichtbaar hoe een ieder in de wedstrijd zit.

Vervolgens is het aan jou om de wedstrijd te spelen én te winnen.

Het zichtbaar maken van meningen, dus hoe mensen in de wedstrijd staan, heet onderzoek.

Er zijn verschillende soorten onderzoek, waarbij wij bij onderzoeksbureau Toponderzoek inzetten op raadplegingen. Dit alles met als doel om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Wat is een raadpleging?

Globaal zijn er twee soorten onderzoeken: opiniepeilingen en raadplegingen. Toponderzoek blijft weg van de opiniepeilingen. Dat is een vak apart.

Wij geloven in het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke discussie door actief op zoek te gaan naar raad (tips) over hetgeen leeft in de gemeenschap. Er ontstaat denkkracht -en draagvlak- doordat 100 – 250 – 500 – 750 – 1.500 mensen meedenken. Niet incidenteel, maar maandelijks, worden meningen geraadpleegd. Dit alles om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Opiniepeiling vs Raadpleging

Bij een opiniepeiling worden burgers gezien als beoordelaars. Je gaat bij opiniepeilingen op zoek naar de ‘opinie’.

Een typische opinie-vraag is: “Ben je voor of tegen…………..?”

Bij raadplegingen zie je burgers als adviseurs. Door raad (tips/advies) te vragen ontstaat inspiratie om de actuele vraagstukken correct aan te vliegen.

Met peilingen kijk je naar de huidige situatie, terwijl je bij een raadpleging kijkt naar de gewenste situatie. Je gaat op zoek naar oplossingsrichtingen.

Lees voor meer informatie het artikel ‘Wat is een raadpleging?‘ of kijk de ludieke films ‘wat is het verschil tussen een raadpleging en opiniepeiling‘ en ‘een raadpleging toegelicht in 60 seconde‘.

 

 

Wat is TIP-burgerpanel?

 

TIP-Burgerpanel staat midden in de gemeenschapEen TIP-burgerpanel is een digitaal raadgevend panel waarin bewoners, de gemeente (overheid) en bedrijven hun ideeën met betrekking tot hun directe leefomgeving kunnen geven. Het is een soort burgerpanel waar gevraagd wordt om ‘tips,’ een raadpleging van de bevolking (nadrukkelijk niet een poll).

Hierdoor kunnen gedragen beslissingen worden genomen, op basis van wat er daadwerkelijk speelt in de lokale samenleving. 

Het TIP-burgerpanel kan voor verschillende partijen interessant zijn, waaronder het centrummanagement, de woningcorporatie en (ondernemers-)verengingen. De gemeente kan het Tip-panel inzetten voor het raadplegen van meningen. Dit hoeft niet.

Voor meer informatie lees het artikel ‘handleiding voor het opzetten van een burgerpanel‘.

Wil je weten welke TIP-burgerpanels er al zijn? Klik hier voor een overzicht van welke TIP-burgerpanels in Nederland actief zijn.

Bij een TIP-burgerpanel wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode ‘raadplegingen’. Getoetst wordt of de onderzoeksresultaten een verkleinde afspiegeling is van de werkelijkheid (MOA-richtlijn).

 

Wat is het verschil van bestaande burgerpanels en de TIP-burgerpanels van Toponderzoek?

 

TIP-Burgerpanel staat midden in de gemeenschapEen TIP-burgerpanel verschilt van een traditioneel burgerpanel, omdat het een onafhankelijk burgerplatform is.

Het TIP-burgerpanel opereert midden in de gemeenschap en staat (financieel) los van de gemeente. Maandelijks worden bij een TIP-burgerpanel burgers geraadpleegd over actuele vraagstukken. Als onderzoeksmethode wordt gebruik gemaakt van een raadpleging.

Per TIP-burgerpanel wordt een samenwerking opgezocht met een lokale mediapartner. Dit om de onderzoeksresultaten optimaal te kunnen terugkoppelen aan de burgers (lees meer in het artikel: Welke rol vervult een mediapartij bij het TIP-burgerpanel).

Het TIP-burgerpanel kan voor verschillende partijen interessant zijn, waaronder het centrummanagement, de woningcorporatie en (ondernemers-)verengingen.

De gemeente kan het TIP-panel inzetten voor het raadplegen van meningen. Dit hoeft niet.

Dit is meteen het grootste verschil met een traditioneel burgerpanel. Een traditioneel burgerpanel wordt volledig gefinancierd door de gemeente en betreft een gemeentepanel. Een TIP-burgerpanel opereert los van de gemeente en is een gemeenschapspanel.

Een traditioneel burgerpanel start geen onderzoek zonder financiering vanuit de gemeente. Een TIP-burgerpanel start maandelijks een onderzoek over de actualiteit en start met €0 financiering vanuit de gemeente. Een TIP-burgerpanel is burgerparticipatie opgezet door de gemeenschap.

Voor meer informatie over het TIP-burgerpanel lees het artikel ‘handleiding voor het opzetten van een burgerpanel‘.

 

Hoe kan een klein team meer dan 50 burgerpanels onderhouden?

Iedereen moet doen waar hij goed in is.

Toponderzoek is goed in het opstellen en uitvoeren van een raadpleging, waarbij bezien wordt hoe de gemeenschap een stukje mooier kan worden gemaakt.

De rol van Toponderzoek stopt bij de communicatie van de onderzoeksresultaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mediapartners (en het netwerk van de opdrachtgever).

Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan Toponderzoek de onderzoeksresultaten presenteren. Tegelijkertijd werkt Toponderzoek samen met meer dan 50 lokale mediapartners. Van hun diensten kan ook gebruik worden gemaakt.

Weet dat veel mogelijk is.

 

Wat is de visie van Toponderzoek?

In 2030 is er in elke gemeente in Nederland een TIP-burgerpanel, de focus ligt eerst op Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

In elke gemeente een burgerpanel om te zorgen dat (gemeenschaps)besluiten afgestemd zijn met de wensen van burgers.

Hoofddoel per TIP-burgerpanel is om de gemeenschap mooier te maken.

Eind 2017 heeft Toponderzoek 66 TIP-burgerpanels. Alle burgerpanels zijn opgezet vanuit de gemeenschap en worden door diverse partijen gezien als burgerparticipatie in optima forma. Een overzicht van de TIP-burgerpanels kun je hier vinden.

 

Welke soort onderzoeken kan Toponderzoek uitvoeren?

Elke onderzoeksmethodiek heeft de voor- en nadelen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt de onderzoeksmethodiek bepaald.

Toponderzoek kan het hele spectrum aanbieden door slim samen te werken met partners. Van post tot digitaal, van TIP-burgerpanels tot eigen panels en van schriftelijk tot diepte-interviews.

Opinie versus raadpleging

Toponderzoek gelooft in raadplegingen. Onderzoek inzetten als raadgevend instrument. Als inspiratieagenda.

Dit is een andere denkwijze dan onderzoek inzetten als opinie-instrument.

 

Zijn jullie onderzoeken representatief?

Toponderzoek is aangesloten bij MOA (Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research). Alle onderzoeksactiviteiten van Toponderzoek worden uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

Lees ook de blog: Is het onderzoek representatief?

 

Wordt er voldaan aan de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP)?

Toponderzoek is aangesloten bij MOA (Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research). Alle onderzoeksactiviteiten van Toponderzoek worden uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door VBO (Vereniging voor Beleidsonderzoek) en VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek). Deze gedragscode wordt door MOA-onderzoekers gebruikt om te voldoen aan de eisen van WbP (Wet bescherming persoonsgegevens). Het CBP (College bescherming persoonsgegevens) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010. Deze goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Wat is Overheid in Nederland?

De eerste raadplegingen van Toponderzoek zijn uitgevoerd onder de politiek zelf (vanaf 2011).

Om deze doelgroep verantwoord te kunnen benaderen, maakt Toponderzoek gebruik van de overheidsdatabase OverheidinNederland.nl. De overheidsdatabase bevat alle politici in Nederland en omvat 50.000 personen.

Het betreft de gehele populatie. Dus alle raadsleden van Nederland , alle wethouders van Nederland, alle burgemeesters van Nederland, alle Statenleden van Nederland, alle Gedeputeerden van Nederland, alle Eerste en Tweede Kamerleden van Nederland, alle Waterschapsbestuurders van Nederland, alle Europarlementariërs, alle provincie- en gemeentesecretarissen van Nederland en alle griffiers van Nederland.

De overheidsdatabase OverheidinNederland.nl is vrij toegankelijk voor een ieder, die contact zoekt met een politicus of ambtenaar. Dit alles met het doel om de overheid meer zichtbaar te maken, waar deze onzichtbaar blijkt te zoen.

Bij Toponderzoek wordt dagelijks aan de overheidsdatabase gewerkt. Elke dag vinden er namelijk personeelswisselingen plaats.

Naast een overzicht van alle politici in Nederland (en de bijbehorende overheidsadressen van de politieke ambtsdragers) is er sinds kort een Ambtenarenpanel.

Samen maken we de overheid meer zichtbaar waar deze onzichtbaar blijkt te zijn. Koppel hier de landelijke dekking van TIP-burgerpanels aan vast en bedenk wat mogelijk is.

Hoe lang duurt het om een raadpleging te starten?

Dit is de verkeerde vraag.

Beschrijf eerst het onderzoeksdoel met de onderliggende onderzoeksvragen. Zodra beide bekend zijn, kan Toponderzoek snel handelen.

Doorlooptijd verschilt van één dag tot enkele maanden.

Neem gerust, vrijblijvend, contact met ons op om de (on)mogelijkheden te bespreken.

Bovenstaand antwoord geldt ook voor de vraag ‘wat kost een raadpleging’.

 

Heb je nog andere vragen, neem contact met ons op.

Ervaringen

Door lid te worden van burgerpanel TipHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

Ad Klaasen, eigenaar Ad Communicatie 29 november 2017

<< Prev
Next >>

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Facebook

Wat is een inwonerspanel of een burgerpanel?

Wat is een raadpleging? Een korte introductie.

Categorieen