FAQ

Veel gestelde vragen en extra informatie over onderzoeksbureau Toponderzoek.

Wat is onderzoek?

Iets onderzoeken kan op verschillende manieren, afhankelijk van wat en waarom je iets wilt weten. Onderzoeksbureau Toponderzoek maakt meningen zichtbaar door het inzetten van raadplegingen. Het is namelijk zinvol om een gefundeerde mening te betrekken bij een besluitvorming en niet enkel te vertrouwen op een onderbuikgevoel. Toponderzoek maakt
met de raadplegingen de gemeenschap een stukje mooier.

Wat is een raadpleging?

Een raadpleging is een onderzoek waarbij je op zoek gaat naar raad (of tips) over een onderwerp dat leeft in de gemeenschap. Maandelijks vraagt Toponderzoek aan honderd tot tweeduizend deelnemers om mee te denken. Hierdoor ontstaat denkkracht en draagvlak, waarmee Toponderzoek een bijdrage levert aan maatschappelijke discussies. Het verschil met een opinieonderzoek, waarbij een mening is gevraagd over de huidige situatie, is dat een raadpleging handelt over de gewenste situatie. Je gaat op zoek naar oplossingen.

 

Opiniepeiling vs Raadpleging

 

Lees voor meer informatie het artikel: Wat is een raadpleging? of bekijk de films ‘Wat is het verschil tussen een raadpleging en opiniepeiling of ‘Een raadpleging toegelicht in 60 seconde‘.

 

 

Wat is Tip-burgerpanel?

 

TIP-Burgerpanel staat midden in de gemeenschapEen Tip-burgerpanel is een digitaal raadgevend burgerpanel, waarbij bewoners desgevraagd hun ideeën en visie delen op actuele onderwerpen in hun directe leefomgeving. De betrokken deelnemers geven raad en adviezen, waardoor beleidsmakers en -bepalers weten wat er daadwerkelijk speelt in de lokale samenleving. Het is veel meer
dan een onderbuikgevoel dat spreekt. Een Tip-burgerpanel is voor diverse partijen interessant: een uitgever, centrummanagement, toeristisch platform, woningcorporatie, vereniging of een overheid. Bij een Tip-burgerpanel gaat het om onderzoeksmethode raadplegingen, waarbij getoetst is of onderzoeksresultaten een verkleinde afspiegeling zijn
van de werkelijkheid (MOA-richtlijn).

Voor meer informatie lees het artikel: ‘handleiding voor het opzetten van een burgerpanel‘.

Wil je weten welke Tip-burgerpanels in Nederland actief zijn? Klik hier voor een overzicht.

 

Uit hoeveel leden bestaat een panel?

Doordat het ledenaantal steeds toeneemt, kan het aantal deelnemende leden worden gezien bij de opgeleverde onderzoeksresultaten. Bekijk de ‘n’ in de grafiek van de laatste gepubliceerde
onderzoeksresultaten.

Zijn de onderzoeken van Toponderzoek representatief?

Toponderzoek is aangesloten bij MOA, dat staat voor: Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Alle onderzoeksactiviteiten van Toponderzoek zijn uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Lees ook de blog: ‘Is het onderzoek representatief?

 

Hoe kan ik me aanmelden voor een panel?

Om je aan te melden voor een Tip-Burgerpanel, klik je op de pagina ‘Burgerpanels‘ op het desbetreffende panel. Vervolgens klik je op de knop ‘Aanmelden’.

Hoe kan ik mijn gegevens (bv. e-mailadres) wijzigen?

Valérie Kusters beheert het burgerpanel. U kunt een mail met uw gewenste  wijzigingen toesturen naar enquete@toponderzoek.com.
Periodiek worden via de raadplegingen uitgevraagd of uw demografische variabelen nog kloppen.

Hoe vaak wordt een raadpleging verstuurd?

Maandelijks krijgt u een raadpleging via de mail toegestuurd. Per uitnodiging bent u vrij om wel of niet deel te nemen.

Hoe kan ik me afmelden?

Onder elke uitnodiging van de raadpleging staat een afmeldlink. U kunt zich afmelden door op de afmeldlink te klikken.

Houdt Toponderzoek rekening met de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP)?

Jazeker. Toponderzoek is aangesloten bij MOA (Nederlandse Marktonderzoek Associatie, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research). Alle onderzoeksactiviteiten van Toponderzoek zijn uitgewerkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

De Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek is opgesteld door Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met de code voldoen MOA-onderzoekers aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel goedgekeurd op 21 juni 2010 en is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Kan ik zelf ook vragen stellen via het panel?

Zowel als deelnemer van het burgerpanel als gemeente of (externe) belanghebbende partij kunt u contact opnemen met de beheerder van het panel: Valérie Kusters (enquete@toponderzoek.com). De opdrachtgever heeft het eerste recht om gebruik te maken van de onderzoeksresultaten.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Alle belanghebbende partijen, waaronder mediapartijen, krijgen de beschikking over de onderzoeksresultaten en hebbwen de mogelijkheid om deze te gebruiken, tenzij dit een onderzoeksopdracht is van een externe partij. Bij een externe opdracht krijgt de opdrachtgever als eerste de resultaten te zien en heeft het recht om deze als eerste te publiceren.

Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de onderzoeksresultatenpagina en zijn voor iedereen beschikbaar

Wat is de meerwaarde om mee te doen met het burgerpanel?

Uit onderzoek onder de leden van de Tip-burgerpanels blijkt dat de 3 voornaamste redenen zijn om deel te nemen aan het burgerpanel:

1 Ik wil meedenken & meepraten over lokale onderwerpen
2 Ik wil mijn mening laten horen
3 Ik wil betrokken worden, en op de hoogte worden gehouden, van lokale ontwikkelingen

Met het Tip-burgerpanel maken we de gemeenschap een stukje mooier. Wie wil nu niet meewerken aan een beter leef-, werk- en woonklimaat?

Wat is het verschil van bestaande burgerpanels en de Tip-burgerpanels van Toponderzoek?

 

TIP-Burgerpanel staat midden in de gemeenschapEen Tip-Burgerpanel is een gemeenschapspanel dat onafhankelijk opereert. Een wezenlijk verschil met een algemeen burgerpanel, dat is gefinancierd door een gemeente. Maandelijks vraagt Toponderzoek aan honderd tot tweeduizend deelnemers om mee te denken over
actuele vraagstukken. De onderzoeksmethode is het gebruik van raadplegingen. Bij elk Tip-burgerpanel is het succes mede bepaald door de samenwerking met een lokale mediapartner. Zij koppelen de onderzoeksresultaten terug aan de bewoners en zorgen ook
voor duiding. (lees ook artikel: ‘Welke rol vervult een mediapartij bij het TIP-burgerpanel?‘).

Het Tip-burgerpanel is voor verschillende partijen interessant, waaronder het
centrummanagement, de woningcorporatie en (ondernemers-)verengingen. De gemeente
kan het Tip-panel ook aanwenden, maar zet vaak haar eigen en zelf gefinancierd
burgerpanel in. Een Tip-burgerpanel start maandelijks een onderzoek zonder enige
financiering vanuit een overheid. Het is burgerparticipatie, opgezet door de gemeenschap.
Voor meer informatie over het Tip-burgerpanel lees het artikel ‘handleiding voor het opzetten van een burgerpanel‘.

 

Hoe kan een klein team meer dan 100 burgerpanels onderhouden?

Iedereen moet doen waar hij goed in is en weet dat dan veel mogelijk is. Toponderzoek is de specialist als het gaat om opstellen en uitvoeren van een raadpleging. Onze rol stopt bij het communiceren van de onderzoeksresultaten naar de inwoners van een gemeente. Hierbij maken wij dankbaar gebruik van de kennis en het bereik van meer dan 55 mediapartners in Nederland, waarmee Toponderzoek een samenwerking heeft. Het aantal groeit jaarlijks.

Wat is de visie van Toponderzoek?

Het hoofddoel van Toponderzoek is om met de Tip-burgerpanels besluiten van een gemeente beter te af te stemmen op de wensen van haar inwoners. Hiermee maken we Nederland een stukje mooier. Toponderzoek wil in 2030 dat elke Nederlandse gemeente een Tip-burgerpanel heeft. We doen dat we stap voor stap en veroveren, met onze huidige
focus op gemeenten in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland, langzaam de rest van Nederland. Eind 2019 heeft Toponderzoek 67 Tip-burgerpanels. Een overzicht van de Tip-burgerpanels vind je hier.

 

Welke soort onderzoeken kan Toponderzoek uitvoeren?

Elke onderzoeksmethode heeft  voor- en nadelen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag bepaalt Toponderzoek de juiste onderzoeksmethodiek, waarbij we, door slim samen te werken met onze partners (gemeenschap), een breed pakket aanbieden: van post tot digitaal, van Tip-burgerpanels tot eigen panels en van schriftelijk tot diepte-interviews. Toponderzoek gelooft in raadplegingen en een hieruit voortvloeiende inspiratieagenda. Dit is een andere denkwijze dan onderzoek inzetten als opinie-instrument.

Opinie versus raadpleging

 

Wat is Overheid in Nederland?

De eerste raadplegingen van Toponderzoek zijn vanaf 2011 uitgevoerd onder uiteenlopende politieke ambtsdragers als raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden en alle Eerste- en Tweede Kamerleden in Nederland. Om deze grote groep verantwoord te benaderen, maakt Toponderzoek gebruik van de vrij toegankelijke overheidsdatabase www.OverheidinNederland.nl Deze bevat gegevens van alle 50.000 officieel politiek betrokkenen in Nederland. Iedereen die contact zoekt met een politicus of ambtenaar kan deze website raadplegen. Hiermee is de overheid nog meer zichtbaar. Bij Toponderzoek werken we dagelijks om deze overheidsdatabase up-to-date te houden.

Toponderzoek beheert eveneens de website www.ambtenarenpanel.nl waarin ambtenaren laagdrempelig meedenken en -praten over interessante en actuele onderwerpen. Tot voor kort vonden deze raadplegingen niet tot nauwelijks plaats, terwijl juist bij deze groep veel vak- en praktijkkennis aanwezig is.

Hoe lang duurt het om een raadpleging te starten?

Dat is een goede vraag. Net als: wat kost een raadpleging? Maar voor Toponderzoek is de volgende vraag interessanter: wat levert het u als opdrachtgever op? Het antwoord: kennis, inzicht, snelheid, begrip, maar vooral een mooiere samenleving.

Met een doordacht onderzoeksdoel en onderliggende onderzoeksvragen kan Toponderzoek snel handelen. De doorlooptijd verschilt van één dag tot enkele maanden. Neem gerust, vrijblijvend contact op om samen mogelijkheden, kosten en opbrengsten te bespreken.

Heb je nog andere vragen, neem contact met ons op.

Ervaringen

Door lid te worden van burgerpanel TipHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

Ad Klaasen, eigenaar Ad Communicatie 29 november 2017

<< Prev
Next >>

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Facebook

Wat is een inwonerspanel of een burgerpanel?

Wat is een raadpleging? Een korte introductie.

Categorieen