Het initiatief voor dit online burgerpanel past in het streven van de gemeente om meer met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties te overleggen over actuele ontwikkelingen. De opvattingen vanuit de samenleving kunnen voor de gemeente belangrijke informatie opleveren bij plannen. TipNeder-Betuwe.nl past helemaal in deze tijd waarin je steeds meer wilt meepraten, meedenken en meedoen over je buurt en dorp.

Jan Kottelenberg

Burgemeester, Neder-Betuwe

We were concerned about the capacity to reach out enough respondents for a survey we are running on adult learning in micro and small enterprises in seven EU countries and thus we thought that a professional survey company had the right competences to design and disseminate a survey to ensure high response rate.

The design of the survey as well as the dissemination strategy was developed thanks to the insights of Toponderzoek based on their previous experience and the response rate was actually higher than expected.

High costs of a professional survey company as well as concerns about the control over data resulting from the survey. Lack of control on the dissemination was also a concern. However, none of these proved to be a problem in our collaboration. Indeed, the dataset of the responses was provided in a high quality format and minimum efforts were required to made it usable for analysis.

The high availability of the staff to respond to our concerns and needs and the limited cost. We also liked the example of survey that the company provided. We also appreciated that this survey was also in the field of policy making, proving past experience of the company with this type of surveys.

We successfully completed the survey exceeding the target number of responses. In fact, we doubled the expected number of responses to the survey. This provided a rich source of evidence for our study on adult learning in micro and small enterprises in the EU, though not representative, but this was not required.

Sara Baiocco

Researcher, CEPS

Toponderzoek is een betrouwbaar bureau dat vraagstukken beantwoord voor burgers, ondernemers, overheid en politiek. De combinatie van een doelgerichte aanpak, de wijze waarop zij op een representatieve en betrouwbare wijze onderzoeksresultaten verkrijgen door hun groot bereik van de Tip-burgerpanels en de presentatie van de opgehaalde kennis, maken dat er doelgerichte vervolgstappen gezet kunnen worden binnen het bedrijf of organisatie. Hierdoor ontstaat het echte verschil.

Martijn Hulsen, directeur –eigenaar beschikt over gedegen kennis, kunde en ervaring. Hij beschikt het vermogen om met alle disciplines en talenten mee te denken en vooruit te denken in de oplossing. Hierdoor in combinatie met zijn positieve energie, is hij een bijzonder prettig mens om mee samen te werken. Deze manier van samenwerken zet hij door naar zijn team. Ook de teamgenoten denken mee, geven raad en advies gedurende het gehele project en doen wat ze zeggen!

Moniek Simons

Business Rebel

Wij wilden graag weten welke eigenschappen van de nieuwe burgemeester de inwoners van Molenlanden belangrijk vinden.

Toponderzoek heeft ons actief geholpen met het opstellen van de juiste vragen door mee te denken over de antwoord categorieën en voorbeelden van soortgelijke enquêtes aan te reiken.

De reikwijdte was wel een twijfelpunt: we wilden zoveel mogelijk inwoners bereiken en hebben daarom de enquête ook in de krant gezet. Het panel dat Toponderzoek ter beschikking heeft is best groot, maar heeft tevens ook zijn beperking.

Toponderzoek heeft ons prima ontzorgt: de antwoorden werden verzameld en in een analyse teruggekoppeld. De medewerkers van Toponderzoek waren zeer goed bereikbaar, snel in hun reacties en dachten actief en constructief mee.

Een prima rapportage waar we inhoudelijk ook echt iets aan gehad hebben.

Marjolein Teunissen

Gemeente Molenlanden

Het nut en belang van Klanttevredenheidsonderzoek is zeer groot. Op die wijze kun je leren en als organisatie een spiegel voor houden maar ook een bevestiging krijgen van zaken die naar tevredenheid worden ervaren. Positieve feedback van klanten is een cadeau voor organisaties. Afgelopen jaar heeft Toponderzoek dit op keurige wijze voor GlaswebVenray uitgevoerd. Pakken de zaken goed op en organiseren alle zaken er omheen. Vervolgens krijg je onafhankelijk advies en tips om als organisatie weer verder te leren. Bedankt voor jullie inzet en wij kunnen Toponderzoek aan alle bedrijven aanbevelen.

Bart Lemmen

Directeur, GlaswebVenray

Bij aanvang van de organisatie van de pilot Burgertop Limburg heeft in eerste instantie de vraag centraal gestaan op welke wijze deelnemende burgers zouden worden benaderd en op welke wijze burgers zouden kunnen worden verleid om mee te doen aan de Burgertop Limburg. In de tweede fase van de pilot stond de vorming en begeleiding van de Burgertoppanels centraal, waarbij directe communicatie met de burgers van belang is en tevens de wijze waarop er met burgers wordt gecommuniceerd. Voorzitterschap van het Organiserend Comité, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Burgertop en input voor Raad van Advies Burgertop Limburg.

In fase 1 heeft Toponderzoek de Publieke Raadpleging verzorgd en een bijdrage geleverd in de uitvoering van de organisatie als lid van het Organiserend Comité en door de directe contacten met de Limburgse gemeenten en de deelnemende burgers actief te onderhouden. Tevens heeft Toponderzoek een bijdrage geleverd aan de organisatie van de fysieke Burgertop Limburg bijeenkomst.

In fase 2 heeft Toponderzoek de communicatie rondom de pilot en de contacten met de deelnemende burgers aan de burgertoppanels verzorgd. In de rol van voorzitter van het OC heeft Toponderzoek meegedacht in de opbouw van een functioneel netwerk, contacten met BZK, het voorbereiden van de oplevering van de burgeradviezen (samenstellen van de adviessheets) en het zorgdragen voor het opstellen van de Wegwijzer en de feitelijke evaluatie van de pilot Burgertop Limburg.   

In relatie tot de benodigde communicatie activiteiten was het een sprong in het diepe. Mbt Publieke Raadpleging en de verbinding naar burgers tbv de organisatie van de Burgertop was er geen twijfel. Als het gaat om de inzet van pro-actieve communicatie om processen in gang te zetten en om de rol van de RvA en OC te verstevigen en te verduidelijken en het werkproces richting burgers duidelijk te maken was het samen pionieren. Ook Toponderzoek had geen expertise op dat vlak.

De directe contacten met directeur M. Hulsen heeft vertrouwen gewekt. Zijn inzet en die van het team in de eerste fase heeft de twijfel over de communicatie poot voor de tweede fase doen wegnemen. De getoonde inzet heeft vertrouwen gebracht en schouders eronder mentaliteit is bij een pionierstraject erg van belang. Bij pionieren zijn er altijd zaken die gedaan moeten worden zonder dat je dat op voorhand had kunnen voorzien. Die flexibileit en open mind heeft de tweede fase zeker mee gespeeld om weer in zee te gaan met Toponderzoek. De gegevens van betrokken burgers zijn ook erg essentieel. Deze zijn van belang geweest om in zo’n kort tijdbestek een tweede fase te kunnen uitvoeren.  

Het totale proces heeft meerdere zaken opgeleverd, onder andere:

  • Een eindrapportage en een feitelijke evaluatie onderbouwd met cijfers;
  • Communicatie met Limburgse gemeenten;
  • Meer duidelijkheid in benodigde processtappen die moeten worden doorlopen;
  • Het nut van een extern geplaatst Organiserend Comité;
  • Voldoende voeding met de praktijk om de Raad van Advies in een monitorende en soms regisserende positie te plaatsen;
  • Helderheid over de rol van marketing en communicatie om burgers te empoweren;
  • Dat voortdurende verbinding tussen de praktijk (burgers) en het beleid (overheid) niet vanzelfsprekend is maar dat er specifieke (voortdurende) aandacht moet zijn.
  • Dat goede verslaglegging en betrekken van politiek een specifieke expertise vergt en een benodigde competentie is;
  • Dat vorming en begeleiding van de Burgertoppanels specifieke professionele expertise vergt en dat de rol van communicatie daarbij is onderschat;
  • Dat visievorming en een gezamenlijk werkproces uitwerken tijd kost en een gezamenlijk ontwikkeltraject herbergt.
J. de Groot

procesbegeleider Provincie Limburg, griffie Pilot Burgertop Limburg, Provincie Limburg

Bureau Toponderzoek benaderde ons (werkgroep Pumptrack Horst) met de vraag of zij ons zouden kunnen helpen met het uitvoeren van een behoefteonderzoek onder hun burgerpanel om de vraag te beantwoorden of er belangstelling binnen de gemeente is voor het realiseren van een Pumptrack in de omgeving van Afslag10.

Bureau Toponderzoek heeft daarvoor een korte vragenlijst samengesteld met zowel gesloten als open vragen met als doel snel een eerste indruk te krijgen of er voldoende animo binnen de gemeente is voor ons plan (realisatie van een Pumptrack).

Aangezien we een burgerinitiatief zijn zonder enig budget hadden de kosten die een dergelijk onderzoek met zich mee brengen ons kunnen weerhouden. Echter hiervoor heeft Toponderzoek een gepaste oplossing aangeboden.

Het uitgevoerde onderzoek heeft ons een schat aan informatie en ideeën opgeleverd welke we gebruikt hebben in ons visie-doel-plan document en uiteraard in de communicatie met de gemeente om ze te overtuigen van voldoende animo voor een Pumptrack. Achteraf gezien hadden we mogelijk enkele vragen anders geformuleerd waardoor de nadruk meer op het idee van een Pumptrack zou liggen en minder op de locatie ervan.

Sandor Joppen

Pumptrack Horst

Als collega-lid van het Organiserend Comité Burgertop Limburg heb ik voor het eerst nauw met jullie mogen samenwerken. Een omvangrijk project en complexe pilot van de eerste provinciale burgertop van Nederland. Dat was en is nog steeds in vele opzichten een zeer professionele en bovendien erg prettige ervaring. Toponderzoek is Top!

Ruth Postel

2tact

De gemeente Son en Breugel plaatst haar wekelijkse bekendmakingen en actueel nieuws in het lokale huis-aan-huisblad. We wilden meer te weten komen over de waardering van deze berichten door inwoners en hadden graag meer inzicht in het bereik. Dit wilden we laten onderzoeken met als doel om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor de toekomst: gebruik blijven maken van ons huis-aan-huisblad, of overstappen op enkel online nieuws delen. We gingen op zoek naar een onderzoeksbureau dat een groot klantpanel onderhoudt, ook in onze gemeente. We kwamen uit bij Toponderzoek. Onze ervaringen met dit bureau zijn positief. De onderzoekers denken goed mee in de vraagstelling, zijn snel in staat een onderzoek uit te voeren onder een grote groep inwoners en, niet onbelangrijk, ze komen snel meer heldere resultaten in een helder rapport. Ik kijk terug op een fijne samenwerking! En, de resultaten hebben ons enorm geholpen met het maken van keuzes. Meten is tenslotte weten!  

Sylvia van Nispen

Gemeente Son en Breugel

Met lokale MKB’ers willen we als Zuyd Hogeschool dat burgers van Horst aan de Maas zich meer bewust worden van levensloopbestendig wonen (LBW). Hebben onze marketing-communicatie activiteiten zin gehad?

Toponderzoek heeft met ons een vragenlijst opgesteld om te peilen in welke mate en hoe burgers informatie over levensloopbestendig wonen tot zich namen. De vragenlijkst is door Toponderzoek onder burgers van het burgerpanel van Horst aan de Maas verspreid.

In korte tijd kan Toponderzoek een representatief deel van de bevolking van Horst aan de Maas bereiken, en een hoge respons realiseren. Daarmee kunnen we een betrouwbare schatting maken van het aantal burgers dat daadwerkelijk is geinfomeerd over LBW en op welke manier dat gebeurde, alsmede welke opvattingen burgers over LBW hebben. Zeer waardevol. 

Ramon Daniels

RAAK

Beleef Weert Media wilde graag weten wat het bereik was van de verschillende mediapartijen in de regio van Weert. Onderzoeksbureau Toponderzoek kenden we al uit een eerder contact en hebben het persoonlijk contact als zeer prettig ervaren. Ook was het voor ons een essentieel belang dat het onderzoek geheel onafhankelijk uitgevoerd kon worden.

Middels een marktonderzoek is een 0-meting gemaakt, waar het resultaat duidelijke cijfers gaf uit de regio en daarmee kunnen de cijfers feitelijk benoemd worden in stukken die de media aangaan.

Mark Vialle

WeertdeGekste

Wij wilde harde cijfers krijgen over het bereik van de HALLO Peel en Maas, de waardering van de lezers en het verkrijgen van eventuele verbeterpunten. Dit heeft Toponderzoek voor ons gedaan door het houden van een lezersonderzoek in de gemeente.

Als Kempen Communicatie zouden we het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren, maar dit zou de betrouwbaarheid van het onderzoek niet ten goede komen.

Het onderzoek heeft voldoende betrouwbare feiten opgeleverd waar onze adverteerders om vragen en input waar we onze formule mee kunnen versterken.

Jeroen Schobbers

Kempen Communicatie

RadarLimburg was benieuwd naar de samenwerking tussen RadarLimburg en onderzoeksbureau Toponderzoek in bijvoorbeeld het delen van informatie. Toponderzoek heeft deze vraag opgelost door met ons te treden en afspraken te maken.

Het enige wat ons een beetje tegenhield was het idee dat de informatie wellicht te weinig exclusief zou kunnen zijn, maar omdat het een nieuw initiatief is en een goede match tussen beide partijen is, hebben we toch de keus gemaakt om met Toponderzoek in zee te gaan.

Het onderzoek heeft ons een publicatie op de website van RadarLimburg opgeleverd.

Emile Hollman

RadarLimburg

De gemeente Venray wilde weten hoe inwoners hun eigen leefomgeving ervaren.

Door de ervaringen in het verleden hebben we Toponderzoek benaderd. Zij heeft dit onderzoek uitgezet onder haar Tip-panel TipVenray en aangevuld met huis-aan-huis bezoeken.

Dankzij het onderzoek van Toponderzoek hebben wij een goed onderbouwd onderzoek met collectieve resultaten, waar we mee vooruit kunnen.

Dave Groenen

Gemeente Venray

De gemeente Horst aan de Maas wilde graag een een-meting van de profilering van Horst aan de Maas, aangezien onderzoeksbureau Toponderzoek twee jaar geleden de nul-meting heeft gedaan. Door de goede ervaring van twee jaar geleden hadden we geen twijfels.

Wel hebben we de volgende ‘twijfel’ besproken voor de volgende keer: Toponderzoek heeft een Tip-panel en wij een eigen inwonerspanel. Is dat een goed spiegelonderzoek of is het dubbelop?

De reden waarom we voor Toponderzoek hebben gekozen is de ervaring met onderzoek doen. Het is namelijk een specialisme, waar we zelf wel wat ervaring mee hebben, maar geen specialisten zijn.

Het profileringsonderzoek heeft gegevens opgeleverd waardoor ik intern in gesprek kan gaan over de gewenste profilering en waar de communicatie-opdracht ligt op weg daarnaartoe.  

Claudia Sikes

Gemeente Horst aan de Maas

De Raad van de gemeente Tiel wilde weten hoe wijzigingen in het parkeerbeleid in de binnenstad door inwoners, ondernemers en bezoekers worden gewaardeerd en of er aanleiding is tot bijstelling van het beleid. Dit is onderzocht aan de hand van een internetenquête voor bewoners en ondernemers en een enquête “op straat” onder bezoekers. Vragen die vooraf speelden waren of Top de vraag begrijpt, en of ze ervaring hebben met het werken in een bestuurlijke omgeving. Bij introductie was geen twijfel; profiel van Top paste op de vraag. Het introductiegesprek was positief. Het onderzoek heeft een gewenst inzicht in de vraag gegeven.

Paul Stienstra

Gemeente Tiel

De toekomstvisie voor Venray 2030 is tot stand gekomen met een uitgebreid communicatie- en participatietraject. Een van de participatieonderdelen was het uitzetten van een enquête onder een representatieve groep Venraynaren naar hun gewenste toekomstscenario (er was keuze uit vier scenario’s). Daarnaast kon men in de enquête aangeven wat wel of niet aansprak in het scenario.

De vragenlijst was een onderdeel van een veel breder participatietraject met onder meer een website, toekomstcafés en interviews op straat. Op basis van álle input uit dit traject is een toekomstbeeld gedestilleerd. De toekomstvisie is vooral een kwalitatief traject geweest: door persoonlijke gesprekken werd de toekomstvisie ingekleurd. De keuze om ook een enquête uit te zetten was vooral ingegeven door de wens om ook een meer cijfermatige onderbouwing te kunnen geven voor de behaalde resultaten. Daar hebben de resultaten van de enquête zeker aan bijgedragen.

De contacten met Toponderzoek waren prettig en betrokken. We hebben snel met elkaar kunnen schakelen en de resultaten die we hebben ontvangen voldeden aan de afspraken die we hier over hadden gemaakt. Top!

Jolanda Bosch

Gemeente Venray

Ter voorbereiding van een nieuw beleid ter attentie van de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten wilden wij, als gemeente Asten, graag weten welke oplossingsrichtingen in onze gemeente op draagvlak kunnen rekenen. Het was als zodanig als een aanvulling op de bezoeken aan de drie kernen. Toponderzoek had al eerder een dergelijk onderzoek uitgevoerd en daarmee lagen er al goede vragen klaar die op verschillende onderdelen wat zijn aangepast.

Door eerdere onderzoeken die wij met Toponderzoek hebben gedaan, wist ik wat ik kon verwachten van TipAsten.nl, waar circa 500 inwoners van Asten hun zegje kunnen doen. Het resultaat is ook naar behoren, namelijk een gedegen rapport dat we verder gaan gebruiken voor de formulering van de nieuwe uitgaanspunten.

Peter Greijn

Communicatieadviseur, Gemeente Asten

Sinds 2013 kent de gemeente Laarbeek een inwonerspanel: TipLaarbeek.nl. Het panel is opgezet door de Mooi Laarbeek Krant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Via het panel wordt denkkracht georganiseerd en worden ideeën verzameld over maatschappelijke vraagstukken. Na een proefperiode heeft de gemeente dan ook besloten om een langdurige samenwerking aan te gaan met de initiatiefnemers. Op deze wijze is het raadplegen van het panel meer gewoonte geworden dan uitzondering.

Door structureel  meningen te raadplegen gaat de systematiek verder dan een traditionele opiniepeiling (poll).  Het levert bruikbare antwoorden op en biedt de mogelijkheid om over eenzelfde onderwerp meerdere keren vragen te stellen. Na een eerste meting, is daarmee het effect van beleidsbeslissingen te meten. Dat maakt het panel tot een waardevol instrument voor de beleidsmakers.

In het verleden heeft de gemeente Laarbeek het panel ingezet voor vraagstukken rondom: afvalbeleid, retail, communicatie, verkiezingen en evenementenbeleid.

Frank van der Meijden

Burgemeester, Gemeente Laarbeek

Wij hebben het concept van burgerpanels omarmd, want feiten vanuit de gemeenschap zorgen voor het allerbelangrijkste nieuws dat je kunt hebben. Als lokale uitgever heb je daar iets aan.

Roy Keller

Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Dankzij het TIP-burgerpanel kunnen we onze artikelen meer duiden. We kunnen allemaal denken dat er iets leeft onder de Texelaars, maar als je het echt wilt weten, dan ontkom je er niet aan om ze zelf het vraagstuk voor te leggen. TipTexel.nl helpt ons daarbij.

René de Lange

Uitgever, TexelseCourant en bestuurslid NNP

Het is een meerwaarde voor ons uitgeversbedrijf en voor de inhoud van onze weekbladen die midden in de samenleving staan. Door regelmatige raadplegingen bouw je een langdurige relatie op met je lezers en inwoners. We kijken uit naar de verrassende vragen en uitkomsten. Een voordeel is ook dat de gemeenten, verenigingen en commerciële partijen het panel via ons kunnen raadplegen.

John van Veggel

Manager, Das Publishers

Burgerpanel TipMooiRooi.nl is een soort burgerpanel die we opgestart zijn omdat we de meningen van Rooienaren zeer belangrijk vinden. We willen de politiek laten zien wat de burgers van Sint-Oedenrode nu echt zelf denken.

Jeroen van de Sande

Mede-eigenaar, DeMooiKrant

Met het Tip-burgerpanel kun je significant een goede steekproef houden. Je zou er zelfs de landelijke politiek mee kunnen beïnvloeden.

Roy Keller

Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Wij hebben besloten om ook met Tip-burgerpanel mee te doen. Het lijkt ons echt een meerwaarde voor ons bedrijf en de inhoud van de krant, dat midden in de regio staat. Door regelmatige raadplegingen, bouw je een langdurige relatie op met je lezers en inwoners. We kijken uit naar de verrassende vragen en uitkomsten. Een bijkomstig voordeel is dat ook verenigingen en gemeenten vragen kunnen stellen via het panel.

Chantal Roest

Uitgever, weekblad De Maas&Waler

Overal waar je komt hoor je dat gemeenten niet naar de burger luisteren of dat er niets met hun stem gebeurt. Een Tip-burgerpanel is een mooie manier om dingen in de gemeenschap te laten zakken en te kijken wat de burgers vinden. Je stopt als het ware een peilstok in je gemeente.

Roy Keller

Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Wij hebben het concept van burgerpanels omarmd, want feiten vanuit de gemeenschap kunnen voor ons interessant nieuws opleveren. De resultaten van de raadplegingen vormen een mooie basis voor journalistieke verhalen.

Willie Thijssen

Hoofdredacteur, DAS Publishers

Onze lezers kunnen via het burgerpanel TipHorstaandeMaas zonder veel moeite hun zegje doen.

Eric van Kempen

Directeur, Kempen Nieuwsmedia

TipAsten past helemaal in deze tijd van burgerparticipatie waarin burgers steeds meer willen meedenken en meepraten. Ze doen dit al op social media. We hopen dat we met TipAsten meer structuur kunnen krijgen in die meningen en zo als weekblad nog meer in de haarvaten van de Astense samenleving te komen. We willen naar een burgerpanel met 500 Astenaren.

Willie Thijssen

Hoofdredacteur, Peelbelang, t' Contact en Weekblad voor Deurne

Met TipGemertsNieuwsblad.nl maken we uw mening zichtbaar. Iedereen heeft een mening over wat er speelt in deze wereld -dichtbij en verder van huis- maar deelt deze vaak alleen thuis, op kantoor of in de sportkantine.

Hoe een gemiddelde inwoner van de gemeenten Gemert-Bakel of Boekel over bepaalde zaken dacht, was voorheen vaak onduidelijk. Burgerpanel TipGemertsNieuwsblad.nl laat zien wat er leeft en biedt u de mogelijkheid om daarover oplossingsgericht mee te denken en mee te praten. Dat komt zowel de nieuws- en informatievoorziening als de gemeenschap als geheel ten goede. Het sluit naadloos aan op onze kerngedachte dat samen sterker maakt. En dat is top!

Marcel Bosmans en Rob Vlemmings

Hoofdredacteur, Gemert Media, uitgever van het Gemerts Nieuwsblad

Met onze kranten willen we dicht bij de samenleving staan; we willen inzicht krijgen wat er in de haarvaten van die samenleving leeft. Toponderzoek kan ons daarbij prima helpen. Samen gaan we Limburgsbreed per gemeente een representatief burgerpanel opzetten, dat meedenkt over wat lokaal leeft en speelt.

Rob Willems

Manager redactie, Concentra Media en uitgever Via-kranten

Op deze manier kunnen wij als krant nog dichter bij de burger komen te staan. Daarnaast kunnen we op een leuke en interessante manier nieuws hieruit genereren en daarbij zijn dit soort onderzoeken ook van grote toegevoegde waarde voor de politiek in de gemeente Laarbeek.

Karel van Deurzen

Algemeen vennoot, Laarbeek Media

Uw mening wordt geraadpleegd, waardoor regionale besluiten, die ons allen in Geldrop-Mierlo aangaan, afgestemd zijn op de wensen en ideeën van Geldrop- en Mierlonaren. Dit komt doordat honderden Geldrop- en Mierlonaren meedenken en meepraten. Niet incidenteel, maar maandelijk.

Emmy Pero

Redacteur, MooiGeldropMierloKrant

Lokaal nieuws en lokale informatie ‘met, voor en door de gemeenschap’ brengen is de core business van Concentra Media Nederland. Inwonersonderzoek uitvoeren is dat niet. “We speurden al een tijdje naar een goede partner die ons hierbij zou kunnen helpen. Het in Horst aan de Maas gevestigde Toponderzoek was eveneens op zoek naar een partij om mee samen te werken. Al vrij snel nadat we aan elkaar waren voorgesteld, was er een ‘klik’. Die bleef. Toponderzoek heeft veel ervaring en goede resultaten geboekt door het opzetten van verschillende burgerpanels. Ik kijk dan ook erg uit naar onze samenwerking en verwacht er veel van.

Roger Scholtes

Commercieel directeur, Concentra Media Nederland

Door lid te worden van burgerpanel TipdeloopHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

Ad Klaasen

Eigenaar, Ad Communicatie

Ervaringen

Door lid te worden van burgerpanel TipHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

Ad Klaasen, eigenaar Ad Communicatie 29 november 2017

<< Prev
Next >>

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Facebook

Wat is een inwonerspanel of een burgerpanel?

Wat is een raadpleging? Een korte introductie.

Categorieen