Met lokale MKB’ers willen we als Zuyd Hogeschool dat burgers van Horst aan de Maas zich meer bewust worden van levensloopbestendig wonen (LBW). Hebben onze marketing-communicatie activiteiten zin gehad?

Toponderzoek heeft met ons een vragenlijst opgesteld om te peilen in welke mate en hoe burgers informatie over levensloopbestendig wonen tot zich namen. De vragenlijkst is door Toponderzoek onder burgers van het burgerpanel van Horst aan de Maas verspreid.

In korte tijd kan Toponderzoek een representatief deel van de bevolking van Horst aan de Maas bereiken, en een hoge respons realiseren. Daarmee kunnen we een betrouwbare schatting maken van het aantal burgers dat daadwerkelijk is geinfomeerd over LBW en op welke manier dat gebeurde, alsmede welke opvattingen burgers over LBW hebben. Zeer waardevol. 

Ramon Daniels

RAAK

Beleef Weert Media wilde graag weten wat het bereik was van de verschillende mediapartijen in de regio van Weert. Onderzoeksbureau Toponderzoek kenden we al uit een eerder contact en hebben het persoonlijk contact als zeer prettig ervaren. Ook was het voor ons een essentieel belang dat het onderzoek geheel onafhankelijk uitgevoerd kon worden.

Middels een marktonderzoek is een 0-meting gemaakt, waar het resultaat duidelijke cijfers gaf uit de regio en daarmee kunnen de cijfers feitelijk benoemd worden in stukken die de media aangaan.

Mark Vialle

WeertdeGekste

Wij wilde harde cijfers krijgen over het bereik van de HALLO Peel en Maas, de waardering van de lezers en het verkrijgen van eventuele verbeterpunten. Dit heeft Toponderzoek voor ons gedaan door het houden van een lezersonderzoek in de gemeente.

Als Kempen Communicatie zouden we het onderzoek ook zelf kunnen uitvoeren, maar dit zou de betrouwbaarheid van het onderzoek niet ten goede komen.

Het onderzoek heeft voldoende betrouwbare feiten opgeleverd waar onze adverteerders om vragen en input waar we onze formule mee kunnen versterken.

Jeroen Schobbers

Kempen Communicatie

RadarLimburg was benieuwd naar de samenwerking tussen RadarLimburg en onderzoeksbureau Toponderzoek in bijvoorbeeld het delen van informatie. Toponderzoek heeft deze vraag opgelost door met ons te treden en afspraken te maken.

Het enige wat ons een beetje tegenhield was het idee dat de informatie wellicht te weinig exclusief zou kunnen zijn, maar omdat het een nieuw initiatief is en een goede match tussen beide partijen is, hebben we toch de keus gemaakt om met Toponderzoek in zee te gaan.

Het onderzoek heeft ons een publicatie op de website van RadarLimburg opgeleverd.

Emile Hollman

RadarLimburg

De gemeente Venray wilde weten hoe inwoners hun eigen leefomgeving ervaren.

Door de ervaringen in het verleden hebben we Toponderzoek benaderd. Zij heeft dit onderzoek uitgezet onder haar Tip-panel TipVenray en aangevuld met huis-aan-huis bezoeken.

Dankzij het onderzoek van Toponderzoek hebben wij een goed onderbouwd onderzoek met collectieve resultaten, waar we mee vooruit kunnen.

Dave Groenen

Gemeente Venray

De gemeente Horst aan de Maas wilde graag een een-meting van de profilering van Horst aan de Maas, aangezien onderzoeksbureau Toponderzoek twee jaar geleden de nul-meting heeft gedaan. Door de goede ervaring van twee jaar geleden hadden we geen twijfels.

Wel hebben we de volgende ‘twijfel’ besproken voor de volgende keer: Toponderzoek heeft een Tip-panel en wij een eigen inwonerspanel. Is dat een goed spiegelonderzoek of is het dubbelop?

De reden waarom we voor Toponderzoek hebben gekozen is de ervaring met onderzoek doen. Het is namelijk een specialisme, waar we zelf wel wat ervaring mee hebben, maar geen specialisten zijn.

Het profileringsonderzoek heeft gegevens opgeleverd waardoor ik intern in gesprek kan gaan over de gewenste profilering en waar de communicatie-opdracht ligt op weg daarnaartoe.  

Claudia Sikes

Gemeente Horst aan de Maas

De Raad van de gemeente Tiel wilde weten hoe wijzigingen in het parkeerbeleid in de binnenstad door inwoners, ondernemers en bezoekers worden gewaardeerd en of er aanleiding is tot bijstelling van het beleid. Dit is onderzocht aan de hand van een internetenquête voor bewoners en ondernemers en een enquête “op straat” onder bezoekers. Vragen die vooraf speelden waren of Top de vraag begrijpt, en of ze ervaring hebben met het werken in een bestuurlijke omgeving. Bij introductie was geen twijfel; profiel van Top paste op de vraag. Het introductiegesprek was positief. Het onderzoek heeft een gewenst inzicht in de vraag gegeven.

Paul Stienstra

Gemeente Tiel

De toekomstvisie voor Venray 2030 is tot stand gekomen met een uitgebreid communicatie- en participatietraject. Een van de participatieonderdelen was het uitzetten van een enquête onder een representatieve groep Venraynaren naar hun gewenste toekomstscenario (er was keuze uit vier scenario’s). Daarnaast kon men in de enquête aangeven wat wel of niet aansprak in het scenario.

De vragenlijst was een onderdeel van een veel breder participatietraject met onder meer een website, toekomstcafés en interviews op straat. Op basis van álle input uit dit traject is een toekomstbeeld gedestilleerd. De toekomstvisie is vooral een kwalitatief traject geweest: door persoonlijke gesprekken werd de toekomstvisie ingekleurd. De keuze om ook een enquête uit te zetten was vooral ingegeven door de wens om ook een meer cijfermatige onderbouwing te kunnen geven voor de behaalde resultaten. Daar hebben de resultaten van de enquête zeker aan bijgedragen.

De contacten met Toponderzoek waren prettig en betrokken. We hebben snel met elkaar kunnen schakelen en de resultaten die we hebben ontvangen voldeden aan de afspraken die we hier over hadden gemaakt. Top!

Jolanda Bosch

Gemeente Venray

Ter voorbereiding van een nieuw beleid ter attentie van de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten wilden wij, als gemeente Asten, graag weten welke oplossingsrichtingen in onze gemeente op draagvlak kunnen rekenen. Het was als zodanig als een aanvulling op de bezoeken aan de drie kernen. Toponderzoek had al eerder een dergelijk onderzoek uitgevoerd en daarmee lagen er al goede vragen klaar die op verschillende onderdelen wat zijn aangepast.

Door eerdere onderzoeken die wij met Toponderzoek hebben gedaan, wist ik wat ik kon verwachten van TipAsten.nl, waar circa 500 inwoners van Asten hun zegje kunnen doen. Het resultaat is ook naar behoren, namelijk een gedegen rapport dat we verder gaan gebruiken voor de formulering van de nieuwe uitgaanspunten.

Peter Greijn

Communicatieadviseur, Gemeente Asten

Sinds 2013 kent de gemeente Laarbeek een inwonerspanel: TipLaarbeek.nl. Het panel is opgezet door de Mooi Laarbeek Krant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Via het panel wordt denkkracht georganiseerd en worden ideeën verzameld over maatschappelijke vraagstukken. Na een proefperiode heeft de gemeente dan ook besloten om een langdurige samenwerking aan te gaan met de initiatiefnemers. Op deze wijze is het raadplegen van het panel meer gewoonte geworden dan uitzondering.

Door structureel  meningen te raadplegen gaat de systematiek verder dan een traditionele opiniepeiling (poll).  Het levert bruikbare antwoorden op en biedt de mogelijkheid om over eenzelfde onderwerp meerdere keren vragen te stellen. Na een eerste meting, is daarmee het effect van beleidsbeslissingen te meten. Dat maakt het panel tot een waardevol instrument voor de beleidsmakers.

In het verleden heeft de gemeente Laarbeek het panel ingezet voor vraagstukken rondom: afvalbeleid, retail, communicatie, verkiezingen en evenementenbeleid.

Frank van der Meijden

Burgemeester, Gemeente Laarbeek

Wij hebben het concept van burgerpanels omarmd, want feiten vanuit de gemeenschap zorgen voor het allerbelangrijkste nieuws dat je kunt hebben. Als lokale uitgever heb je daar iets aan.

Roy Keller

Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Dankzij het TIP-burgerpanel kunnen we onze artikelen meer duiden. We kunnen allemaal denken dat er iets leeft onder de Texelaars, maar als je het echt wilt weten, dan ontkom je er niet aan om ze zelf het vraagstuk voor te leggen. TipTexel.nl helpt ons daarbij.

René de Lange

Uitgever, TexelseCourant en bestuurslid NNP

Het is een meerwaarde voor ons uitgeversbedrijf en voor de inhoud van onze weekbladen die midden in de samenleving staan. Door regelmatige raadplegingen bouw je een langdurige relatie op met je lezers en inwoners. We kijken uit naar de verrassende vragen en uitkomsten. Een voordeel is ook dat de gemeenten, verenigingen en commerciële partijen het panel via ons kunnen raadplegen.

John van Veggel

Manager, Das Publishers

Burgerpanel TipMooiRooi.nl is een soort burgerpanel die we opgestart zijn omdat we de meningen van Rooienaren zeer belangrijk vinden. We willen de politiek laten zien wat de burgers van Sint-Oedenrode nu echt zelf denken.

Jeroen van de Sande

Mede-eigenaar, DeMooiKrant

Met het Tip-burgerpanel kun je significant een goede steekproef houden. Je zou er zelfs de landelijke politiek mee kunnen beïnvloeden.

Roy Keller

Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Wij hebben besloten om ook met Tip-burgerpanel mee te doen. Het lijkt ons echt een meerwaarde voor ons bedrijf en de inhoud van de krant, dat midden in de regio staat. Door regelmatige raadplegingen, bouw je een langdurige relatie op met je lezers en inwoners. We kijken uit naar de verrassende vragen en uitkomsten. Een bijkomstig voordeel is dat ook verenigingen en gemeenten vragen kunnen stellen via het panel.

Chantal Roest

Uitgever, weekblad De Maas&Waler

Overal waar je komt hoor je dat gemeenten niet naar de burger luisteren of dat er niets met hun stem gebeurt. Een Tip-burgerpanel is een mooie manier om dingen in de gemeenschap te laten zakken en te kijken wat de burgers vinden. Je stopt als het ware een peilstok in je gemeente.

Roy Keller

Voorzitter, Nederlandse Niedsbladpers (NNP)

Wij hebben het concept van burgerpanels omarmd, want feiten vanuit de gemeenschap kunnen voor ons interessant nieuws opleveren. De resultaten van de raadplegingen vormen een mooie basis voor journalistieke verhalen.

Willie Thijssen

Hoofdredacteur, DAS Publishers

Onze lezers kunnen via het burgerpanel TipHorstaandeMaas zonder veel moeite hun zegje doen.

Eric van Kempen

Directeur, Kempen Nieuwsmedia

TipAsten past helemaal in deze tijd van burgerparticipatie waarin burgers steeds meer willen meedenken en meepraten. Ze doen dit al op social media. We hopen dat we met TipAsten meer structuur kunnen krijgen in die meningen en zo als weekblad nog meer in de haarvaten van de Astense samenleving te komen. We willen naar een burgerpanel met 500 Astenaren.

Willie Thijssen

Hoofdredacteur, Peelbelang, t' Contact en Weekblad voor Deurne

Met TipGemertsNieuwsblad.nl maken we uw mening zichtbaar. Iedereen heeft een mening over wat er speelt in deze wereld -dichtbij en verder van huis- maar deelt deze vaak alleen thuis, op kantoor of in de sportkantine.

Hoe een gemiddelde inwoner van de gemeenten Gemert-Bakel of Boekel over bepaalde zaken dacht, was voorheen vaak onduidelijk. Burgerpanel TipGemertsNieuwsblad.nl laat zien wat er leeft en biedt u de mogelijkheid om daarover oplossingsgericht mee te denken en mee te praten. Dat komt zowel de nieuws- en informatievoorziening als de gemeenschap als geheel ten goede. Het sluit naadloos aan op onze kerngedachte dat samen sterker maakt. En dat is top!

Marcel Bosmans en Rob Vlemmings

Hoofdredacteur, Gemert Media, uitgever van het Gemerts Nieuwsblad

Met onze kranten willen we dicht bij de samenleving staan; we willen inzicht krijgen wat er in de haarvaten van die samenleving leeft. Toponderzoek kan ons daarbij prima helpen. Samen gaan we Limburgsbreed per gemeente een representatief burgerpanel opzetten, dat meedenkt over wat lokaal leeft en speelt.

Rob Willems

Manager redactie, Concentra Media en uitgever Via-kranten

Op deze manier kunnen wij als krant nog dichter bij de burger komen te staan. Daarnaast kunnen we op een leuke en interessante manier nieuws hieruit genereren en daarbij zijn dit soort onderzoeken ook van grote toegevoegde waarde voor de politiek in de gemeente Laarbeek.

Karel van Deurzen

Algemeen vennoot, Laarbeek Media

Uw mening wordt geraadpleegd, waardoor regionale besluiten, die ons allen in Geldrop-Mierlo aangaan, afgestemd zijn op de wensen en ideeën van Geldrop- en Mierlonaren. Dit komt doordat honderden Geldrop- en Mierlonaren meedenken en meepraten. Niet incidenteel, maar maandelijk.

Emmy Pero

Redacteur, MooiGeldropMierloKrant

Lokaal nieuws en lokale informatie ‘met, voor en door de gemeenschap’ brengen is de core business van Concentra Media Nederland. Inwonersonderzoek uitvoeren is dat niet. “We speurden al een tijdje naar een goede partner die ons hierbij zou kunnen helpen. Het in Horst aan de Maas gevestigde Toponderzoek was eveneens op zoek naar een partij om mee samen te werken. Al vrij snel nadat we aan elkaar waren voorgesteld, was er een ‘klik’. Die bleef. Toponderzoek heeft veel ervaring en goede resultaten geboekt door het opzetten van verschillende burgerpanels. Ik kijk dan ook erg uit naar onze samenwerking en verwacht er veel van.

Roger Scholtes

Commercieel directeur, Concentra Media Nederland

Door lid te worden van burgerpanel TipdeloopHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

Ad Klaasen

Eigenaar, Ad Communicatie

Ervaringen

Door lid te worden van burgerpanel TipHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

Ad Klaasen, eigenaar Ad Communicatie 29 november 2017

<< Prev
Next >>

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Facebook

Wat is een inwonerspanel of een burgerpanel?

Wat is een raadpleging? Een korte introductie.

Categorieen