Martijn Hulsen

Martijn
Martijn

Het idee van Toponderzoek is ontstaan op het provinciehuis in Maastricht. Als bestuursassistent van een gedeputeerde mochten we meekijken in de keuken van de overheid.  We zagen een dynamiek aan krachtenvelden. Niet alleen speelt het politieke krachtenveld (extern), ook het ambtelijke (intern).

En de burger?

Die zit aan de collegetafel in de vorm van bestuurders en volksvertegenwoordigers. Toch kan er een mismatch zijn tussen de waarneming van de bestuurder en de werkelijkheid. Zeker als vanuit de overheid niet continu met de burger  contact wordt gezocht.

Die burger aan tafel krijgen is mijn intrinsieke motivatie geweest om in 2011 Toponderzoek te beginnen. Zeker als je beseft, dat twee mensen meer weten dan jij alleen. Wat gebeurt er als je van 1.000 mensen tips krijgt.

Elke dag organiseren we voor opdrachtgevers raad (tips), dat helpt bij de uiteindelijk besluitvorming. Niet besluiten op basis van onderbuikgevoel (‘op eigen waarnemingen’), maar besluiten op basis van onderbouwde waarnemingen.

Meningen raadplegen.

Daarbij maak ik gebruik van mijn geleerde kennis op de Universiteit van Tilburg (Service & Retail marketing) en op de Fontys Hogeschool Venlo (Commerciële Economie).

De overheid zie ik als de ideale marketingcase: de overheid heeft een hoge naamsbekendheid en een enorme potentie voor verdergaande verbeteringen. Met onze TIP-burgerpanels en overheidsdatabase Overheid in Nederland zijn we elke dag bezig om de overheid een stukje mooier te maken.

In mijn vrije tijd doe ik andere leuke dingen. Ik ben aan het oefenen voor een marathon, onderneem graag activiteiten met vrienden, speel gitaar (niet aan te horen), zit bij de Ronde Tafel Venray-Horst en ben graag thuis met goed gezelschap om me heen.

Top.