De samenleving is in verandering.

Door de ‘mondige’ participatiemaatschappij, waarin we leven, krijgen en willen inwoners steeds meer een centrale plek in de probleemoplossing.

Het antwoord voor maatschappelijke vragen ligt niet bij de gemeente maar bij de gemeenschap. Toponderzoek maakt zich hier hard voor via de eigen gemeenschapspanels (Tip-burgerpanels) en diverse participatietools.

Maar hoe krijg je de inwoner, van tevoren, actief betrokken bij het gemeentelijk beleid? En hoe laat je inwoners ook daadwerkelijk participeren? Daarvoor is Toponderzoek een samenwerking opgestart met mijnbuurtje.nl.

Mijnbuurtje.nl zorgt voor meer verbinding in dorpen, wijken en steden. Met een uniek online en offline platform implementeren ze oplossingen voor gemeentelijke opgaven als wijkgericht werken, burgerparticipatie en de energietransitie. Lokale kracht vinden, verbinden en versterken noemen ze dat. Vanaf start betrekt mijnbuurtje.nl inwoners, organisaties en gemeente, zodat onze aanpak werkt voor de hele gemeenschap. Inwoners worden samen met een paar professionals opgeleid tot buurtverbinders. Zij maken alles zichtbaar wat er al is en motiveren iedereen om ook mee te gaan doen. De buurtverbinders beheren een online platform wat ze zelf inrichten en een naam geven. Zo komt het eigenaarschap ook echt bij hen te liggen. Mijnbuurtje.nl gelooft in het bouwen en zichtbaar maken van een inwonerscommunity waarop alles uit je buurt te vinden is. Zo investeer je met de aanpak van mijnbuurtje.nl niet alleen in één onderwerp, maar juist in de volle breedte van de gemeenschap. Samen bouw je aan een blijvende omgeving, waar inwoners, organisaties en gemeente graag terugkomen om te delen wat er op alle verschillende gebieden speelt. 

De aanpak van mijnbuurtje.nl is wetenschappelijk getoetst en leidt aantoonbaar tot meer ontmoetingen en minder eenzaamheid. Ondertussen zijn ze al actief in meer dan 60 gemeenten! Platformmodules zijn o.a. participatiemodule, vraag & aanbodmatching, sociale kaart, inwoners en vrijwilligersvacaturebank. 

Met de communities van mijnbuurtje.nl en de Tip-burgerpanels en participatietools van Toponderzoek kunnen burgerparticipatie-projecten nog sneller en met een groter bereik worden opgestart.

Lees hier meer informatie over mijnbuurtje.nl