Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit vijf stappen:

1. Kennismakingsgesprek: vaststellen verwachtingen en resultaten

Ontdek tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoe je optimaal kunt profiteren van onderzoek. In een gezamenlijk gesprek wordt besproken hoe onderzoek bijdraagt aan jouw doelstellingen. Vervolgens stellen wij een offerte op hoe onderzoek helpt bij het maken van onderbouwde beslissingen.

2. Plan van aanpak: wensen vastleggen in een projectplan

Na goedkeuring van de offerte wordt een projectplan opgesteld. In een projectplan worden het doel van het onderzoek, de onderzoeksmethode en het tijdspad geformuleerd. In onderling overleg wordt het projectplan besproken, waarbij toegewerkt wordt naar een passend onderzoek voor jouw onderneming.

3. Veldwerk: informatie verzamelen

Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt zelfstandig, dan wel samen met partners, de juiste informatie verzameld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel interne als externe databronnen.

4. Analyse: getallen laten spreken

De verkregen onderzoeksresultaten worden allereerst statistisch getoetst op betrouwbaarheid en representativiteit. Vervolgens gepresenteerd in overzichtelijke grafieken met een bijbehorende toelichting.

5. Presentatie: kennis uitwisselen en vervolgstappen nemen

Inzicht in het onderzoek en de presentatie van de resultaten vormen de basis voor gerichte vervolgstappen in de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Dit leidt tot concrete acties, waarbij de bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd.

 

Top