Beleid maak je niet alleen. Beleid maak je samen. 

Onze werkwijze bestaat uit vijf stappen:

1. Kennismakingsgesprek: vaststellen verwachtingen en resultaten

Ontdek tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoe je optimaal kunt profiteren van onderzoek. In een gezamenlijk gesprek wordt besproken hoe onderzoek bijdraagt aan jouw doelstellingen. Vervolgens stellen wij een offerte op hoe onderzoek helpt bij het maken van onderbouwde beslissingen. Ingezet wordt op raadplegingen.

2. Plan van aanpak: wensen vastleggen in een projectplan

Na goedkeuring van de offerte wordt een projectplan opgesteld. In een projectplan worden het doel van het onderzoek, de onderzoeksmethode en het tijdspad geformuleerd. In onderling overleg wordt het projectplan besproken, waarbij toegewerkt wordt naar een passend onderzoek voor jouw onderneming.

3. Veldwerk: informatie verzamelen

Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt zelfstandig, dan wel samen met partners, de juiste informatie verzameld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel interne als externe databronnen. Toponderzoek heeft de beschikking over TiP-burgerpanels waar per direct gebruik van kan worden gemaakt. 

4. Analyse: getallen laten spreken

De verkregen onderzoeksresultaten worden allereerst statistisch getoetst op betrouwbaarheid en representativiteit. Vervolgens gepresenteerd in overzichtelijke grafieken met een bijbehorende toelichting. Desgewenst kan een presentatie worden gegeven (in bijvoorbeeld de gemeenteraad).

5. Presentatie: kennis uitwisselen en vervolgstappen nemen

Inzicht in het onderzoek en de presentatie van de resultaten vormen de basis voor gerichte vervolgstappen in de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Dit leidt tot concrete acties, waarbij de organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd.

 

Klantverhalen

Sinds 2013 kent de gemeente Laarbeek een inwonerspanel: TipLaarbeek.nl. Het panel is opgezet door de Mooi Laarbeek Krant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Via het panel wordt denkkracht georganiseerd en worden ideeën verzameld over maatschappelijke vraagstukken. Na een proefperiode heeft de gemeente dan ook besloten om een langdurige samenwerking aan te gaan met de initiatiefnemers. Op deze wijze is het raadplegen van het panel meer gewoonte geworden dan uitzondering.

Door structureel  meningen te raadplegen gaat de systematiek verder dan een traditionele opiniepeiling (poll).  Het levert bruikbare antwoorden op en biedt de mogelijkheid om over eenzelfde onderwerp meerdere keren vragen te stellen. Na een eerste meting, is daarmee het effect van beleidsbeslissingen te meten. Dat maakt het panel tot een waardevol instrument voor de beleidsmakers.

 

In het verleden heeft de gemeente Laarbeek het panel ingezet voor vraagstukken rondom: afvalbeleid, retail, communicatie, verkiezingen en evenementenbeleid.

Frank van der Meijden Burgemeester van de gemeente Laarbeek 6 april 2018

<< Prev
Next >>

Inschrijven voor Topletter

Categorieen