Raadplegers

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-burgerpanels van Toponderzoek. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waarbij iedereen een oordeel heeft. Toponderzoek vindt het als taak om te zoeken naar perspectief; zoeken naar raad om te komen tot oplossingen. Met deze onderzoeksresultaten van de raadpleger kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie mee aan de slag door de discussie te verschuiven van oordeelvorming naar (burger)raadpleging.

De resultaten van de raadplegers worden gepubliceerd op deze pagina en op de lokale Tip-burgerpanel websites.

Verduurzamen van de woning

Door maatregelen te nemen om de woning te verduurzamen kan energie bespaard worden. Wij zijn benieuwd hoe inwoners uit Limburg denken over het verduurzamen van hun woning en wat de gemeente voor hen kan betekenen bij het nemen van eventuele maatregelen om de woning te verduurzamen.

Lokale democratie versterken?

Toponderzoek helpt u graag bij het inzetten van burgerparticipatie instrumenten. 

Toponderzoek Raadpleger Tweede Kamerverkiezingen

Verduurzamen van de woning

Door maatregelen te nemen om de woning te verduurzamen kan energie bespaard worden. Wij zijn benieuwd hoe inwoners uit Limburg denken over het verduurzamen van hun woning en wat de gemeente voor hen kan betekenen bij het nemen van eventuele maatregelen om de woning te verduurzamen.

Toponderzoek Raadpleger Tweede Kamerverkiezingen

Stijgende prijzen

Door inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten zoals boodschappen, kleding en de kapper. Producten en diensten worden hierdoor duurder. Daarnaast stijgen ook de energieprijzen. Wij zijn benieuwd hoe inwoners uit Limburg denken over de stijgende (energie)prijzen en in hoeverre zij zich zorgen maken over hun financiële situatie.

Toponderzoek Raadpleger Tweede Kamerverkiezingen

Woningaanbod

De woningmarkt staat momenteel onder druk. Er zijn niet voldoende woningen en door de grote vraag stijgen de prijzen van de woningen. In de ene gemeente is het eenvoudiger om een woning te vinden dan in de andere gemeente. Vooral voor starters is het vaak lastig om een woning te kopen.

Wij zijn benieuwd naar de woonwensen van de Limburgers.

 

Toponderzoek Raadpleger Tweede Kamerverkiezingen

Gezonde voeding

Gezond eten is de basis voor een gezond leven. Gezond eten betekent: met gezond verstand bewuste keuzes maken. Een gezond menu is rijk aan voldoende energie en voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines, mineralen, vezels en voldoende vocht.

Er is veel keuze in gezond, maar ook in ongezond eten. Wij zijn benieuwd naar de keuzes van de Limburgers.

Toponderzoek Raadpleger Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen

Halverwege maart 2021 staan de landelijke verkiezingen gepland en mogen inwoners vanaf 18 jaar hun stem uitbrengen voor een nieuwe Tweede
Kamer.

Naar aanleiding hiervan zijn onderzoeksbureau Toponderzoek en
De Limburger op 3 februari 2021 een onderzoek in Limburg gestart naar de Tweede Kamerverkiezingen.

 ᅠ

Jaarwisseling

Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. 

Onderzoeksbureau Toponderzoek is, samen met De Limburger, benieuwd naar hoe de inwoners uit verschillende Limburgse gemeenten de jaarwisseling verwachten te gaan vieren.

Duurzaamheid

Steeds meer gemeenten willen een gebied waar zuinig met energie wordt omgesprongen, waar alleen energie duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig kunnen worden hergebruikt, denk bijvoorbeeld aan energietransitie of circulaire economie. Niet alleen gemeenten, maar ook burgers kunnen duurzame stappen zetten. Toponderzoek is benieuwd naar de mening van inwoners over dit thema.

Coronavirus

Sinds begin maart raadpleegt Toponderzoek haar Tip-burgerpanelleden middels een korte vragenlijst van circa 10 vragen over het coronavirus.
Maakt men zich zorgen over de komst van het virus? Welke maatregelen neemt men zelf ter voorkoming van het virus? Vindt men dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de getroffen maatregelen en de klachten van het virus? Wat kan volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van het virus?

Vuurwerk

Bij de eerste raadpleger van Toponderzoek hebben de leden van de Tip-burgerpanels zich uitgesproken over de vuurwerkdiscussie. Eind 2019 was de discussie over het vuurwerk gaande, met als grote vraag; vuurwerk afschaffen of niet? Voorstanders van vuurwerk pleiten dat vuurwerk een traditie is die in stand moet worden gehouden, terwijl tegenstanders het gevaar en de overlast voor mens en dier benadrukken. Deze raadpleger leverde interessante en uiteenlopende resultaten op.

Wat is een raadpleger?

Meermaals per jaar staat er één thema centraal bij diverse Tip-burgerpanels van Toponderzoek. Het desbetreffende thema staat vaak hoog op de maatschappelijke- en beleidsagenda, waarbij iedereen een oordeel heeft. Toponderzoek vindt het als taak om te zoeken naar perspectief; zoeken naar raad om te komen tot oplossingen. Met deze onderzoeksresultaten van de raadpleger kunnen zowel de wetenschap, de politiek als de publieke opinie mee aan de slag door de discussie te verschuiven van oordeelvorming naar (burger)raadpleging.

Wie krijgt de raadpleger voorgelegd?

Leden van de Tip-burgerpanels krijgen de raadpleger voorgelegd. Iedereen heeft in zijn/haar gemeente de mogelijkheid om lid te worden van het Tip-burgerpanel. Benieuwd of er ook een Tip-burgerpanel in uw gemeente zit? Kijk dan hier op de website van Toponderzoek.

We zetten de raadpleger uit onder duizenden mensen (verspreid over een gebied van 10 of meer gemeenten. Dit maakt het mogelijk om lokaal de resultaten te vergelijken. De raadplegers worden verzonden naar de diverse Tip-burgerpanels in Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland en elders. Toponderzoek werkt onder andere samen met mediapartijen in gemeenten. Soms is het niet altijd mogelijk om een raadpleger in te zetten. Afhankelijk wat in de lokale samenleving speelt, wordt de raadpleger al dan niet ingezet.

Voor wie is een raadpleger?

De resultaten van een raadpleger zijn voor een breed publiek toegankelijk. Zowel burgers, gemeenten, belanghebbende partijen als mediapartijen (zoals de lokale krant) hebben toegang tot de resultaten van de raadpleger.

Voor burgers en mediapartijen is het interessant om de resultaten in te zien. Voor gemeenten en belanghebbende partijen kunnen de resultaten ook als input dienen voor besluitvorming.

Hoe wordt een raadpleger opgesteld?

De raadpleger speelt in op de actualiteit. Dit zijn vaak onderwerpen van gesprek in de media, de politiek of de publieke opinie. Nadat het onderwerp is vastgesteld, gaan wij aan de slag met een passende burgerraadpleging (vragenlijst). Per gebied (gemeente) verschilt de actualiteit. Daardoor verschillen raadplegers per gebied.

Waar komt een raadpleger vandaan?

Zoals de naam zegt, wordt met een raadpleger op zoek gegeaan naar raad (oplossingsrichtingen) rondom één specifiek thema, zoals vuurwerk, gezondheid of duurzaamheid. Raadplegingen staan niet in het teken van opiniepeilingen, maar geeft contreet antwoord (raad) rondom mogelijke oplossingen. De nadruk bij de raadpleger ligt op het raadplegen van burgers. Daarbij beperken we ons niet tot het oordeel van de burgers wat goed of fout is. Een opiniepeiling blijft hangen bij een oordeel, een raadpleger geeft richting.

Wat is het verschil tussen een Tip-verzending en een raadpleger?

Beide onderzoeksmethoden maken gebruik van een raadpleging als onderzoeksinstrument. Het verschil is dat een raadpleger bovenregionaal opereert (10+ gemeenten) en een Tip-verzending microlokaal (kan op wijkniveau). Uitgaande van het gebied worden de onderwerpen, maatschappelijke vraagstukken, geselecteerd.