Drie redenen waarom het onverstandig is om als gemeente zelfstandig een burgerpanel op te zetten. Creëer een TIP-burgerpanel.

Drie redenen waarom het onverstandig is om als gemeente zelfstandig een burgerpanel op te zetten. Creëer een TIP-burgerpanel.

Betrokken burgers zijn niet te koop. Elke gemeentebestuurder zoekt betrokken burgers. Betrokken burgers die willen meepraten en meedenken over het gemeentebeleid. Burgers die samen met de gemeente beleid willen uitstippelen én uitvoeren. De hamvraag is, waar vind ik...
11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

Betrokken burgers Naarmate meer mensen in een gemeente wonen, worden lokale overheden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Denk aan vraagstukken rondom betaalbare woningen en openbaar vervoer en de spanningen rondom de multiculturele samenleving. Steeds...