11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

11 lessen in burgerparticipatie. Hoe maak je burgers meer betrokken bij het doen en laten van de gemeente?

Betrokken burgers Naarmate meer mensen in een gemeente wonen, worden lokale overheden geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken. Denk aan vraagstukken rondom betaalbare woningen en openbaar vervoer en de spanningen rondom de multiculturele samenleving. Steeds...