7 landen met een absolute monarchie

De koning leeft Anno 2015 is het algemene oordeel dat democratie, zoals in Nederland, de best functionerende overheidsvorm is. De laatste decennia zijn de nodige oorlogen gevoerd om elk land het recht te geven om deze vorm toe te passen. Ondanks dat zijn er vandaag de...