9 oktober 2020

Het initiatief voor dit online burgerpanel past in het streven van de gemeente om meer met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties te overleggen over actuele ontwikkelingen. De opvattingen vanuit de samenleving kunnen voor de gemeente belangrijke informatie opleveren bij plannen. TipNeder-Betuwe.nl past helemaal in deze tijd waarin je steeds meer wilt meepraten, meedenken en meedoen over je buurt en dorp.

6 januari 2020

De gemeente Son en Breugel plaatst haar wekelijkse bekendmakingen en actueel nieuws in het lokale huis-aan-huisblad. We wilden meer te weten komen over de waardering van deze berichten door inwoners en hadden graag meer inzicht in het bereik. Dit wilden we laten onderzoeken met als doel om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor de toekomst: gebruik blijven maken van ons huis-aan-huisblad, of overstappen op enkel online nieuws delen. We gingen op zoek naar een onderzoeksbureau dat een groot klantpanel onderhoudt, ook in onze gemeente. We kwamen uit bij Toponderzoek. Onze ervaringen met dit bureau zijn positief. De onderzoekers denken goed mee in de vraagstelling, zijn snel in staat een onderzoek uit te voeren onder een grote groep inwoners en, niet onbelangrijk, ze komen snel meer heldere resultaten in een helder rapport. Ik kijk terug op een fijne samenwerking! En, de resultaten hebben ons enorm geholpen met het maken van keuzes. Meten is tenslotte weten!  

26 augustus 2019

De Raad van de gemeente Tiel wilde weten hoe wijzigingen in het
parkeerbeleid in de binnenstad door inwoners, ondernemers en bezoekers worden
gewaardeerd en of er aanleiding is tot bijstelling van het beleid. Dit is
onderzocht aan de hand van een internetenquête voor bewoners en ondernemers en
een enquête “op straat” onder bezoekers. Vragen die vooraf speelden waren of
Top de vraag begrijpt, en of ze ervaring hebben met het werken in een
bestuurlijke omgeving. Bij introductie was geen twijfel; profiel van Top paste
op de vraag. Het introductiegesprek was positief. Het onderzoek heeft een
gewenst inzicht in de vraag gegeven.

2 april 2019

Ter voorbereiding van een nieuw beleid ter attentie van de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten wilden wij, als gemeente Asten, graag weten welke oplossingsrichtingen in onze gemeente op draagvlak kunnen rekenen. Het was als zodanig als een aanvulling op de bezoeken aan de drie kernen. Toponderzoek had al eerder een dergelijk onderzoek uitgevoerd en daarmee lagen er al goede vragen klaar die op verschillende onderdelen wat zijn aangepast.

Door eerdere onderzoeken die wij met Toponderzoek hebben gedaan, wist ik wat ik kon verwachten van TipAsten.nl, waar circa 500 inwoners van Asten hun zegje kunnen doen. Het resultaat is ook naar behoren, namelijk een gedegen rapport dat we verder gaan gebruiken voor de formulering van de nieuwe uitgaanspunten.

2 november 2018

"De samenwerking met het Tip-panel was top"
"De bevolking heeft flink gereageerd, er was grote belangstelling voor de enquête. Ik ben blij dat er zoveel mensen hebben meegedaan, het leeft wel".

Onderzoek TipMooiGeldropMierlo.nl rondom vuurwerk.

6 april 2018

Sinds 2013 kent de gemeente Laarbeek een inwonerspanel: TipLaarbeek.nl. Het panel is opgezet door de Mooi Laarbeek Krant en onderzoeksbureau Toponderzoek. Via het panel wordt denkkracht georganiseerd en worden ideeën verzameld over maatschappelijke vraagstukken. Na een proefperiode heeft de gemeente dan ook besloten om een langdurige samenwerking aan te gaan met de initiatiefnemers. Op deze wijze is het raadplegen van het panel meer gewoonte geworden dan uitzondering.

Door structureel  meningen te raadplegen gaat de systematiek verder dan een traditionele opiniepeiling (poll).  Het levert bruikbare antwoorden op en biedt de mogelijkheid om over eenzelfde onderwerp meerdere keren vragen te stellen. Na een eerste meting, is daarmee het effect van beleidsbeslissingen te meten. Dat maakt het panel tot een waardevol instrument voor de beleidsmakers.

 

In het verleden heeft de gemeente Laarbeek het panel ingezet voor vraagstukken rondom: afvalbeleid, retail, communicatie, verkiezingen en evenementenbeleid.

7 december 2017
    

TipAsten past helemaal in deze tijd van burgerparticipatie waarin burgers steeds meer willen meedenken en meepraten. Ze doen dit al op social media. We hopen dat we met TipAsten meer structuur kunnen krijgen in die meningen en zo als weekblad nog meer in de haarvaten van de Astense samenleving te komen. We willen naar een burgerpanel met 500 Astenaren.

7 december 2017
    

Met TipGemertsNieuwsblad.nl maken we uw mening zichtbaar. Iedereen heeft een mening over wat er speelt in deze wereld -dichtbij en verder van huis- maar deelt deze vaak alleen thuis, op kantoor of in de sportkantine.
Hoe een gemiddelde inwoner van de gemeenten Gemert-Bakel of Boekel over bepaalde zaken dacht, was voorheen vaak onduidelijk. Burgerpanel TipGemertsNieuwsblad.nl laat zien wat er leeft en biedt u de mogelijkheid om daarover oplossingsgericht mee te denken en mee te praten. Dat komt zowel de nieuws- en informatievoorziening als de gemeenschap als geheel ten goede. Het sluit naadloos aan op onze kerngedachte dat samen sterker maakt. En dat is top!

29 november 2017

Door lid te worden van burgerpanel TipHelmond.nl geeft u maandelijks, op een onafhankelijke manier, uw mening over actuele onderwerpen. Raadplegingen onder de burgers vinden in onze stad niet plaats en daarom hebben De Loop Helmond en Toponderzoek de handen ineen geslagen om dit te realiseren.

13 + 15 =