26 augustus 2019

De Raad van de gemeente Tiel wilde weten hoe wijzigingen in het
parkeerbeleid in de binnenstad door inwoners, ondernemers en bezoekers worden
gewaardeerd en of er aanleiding is tot bijstelling van het beleid. Dit is
onderzocht aan de hand van een internetenquête voor bewoners en ondernemers en
een enquête “op straat” onder bezoekers. Vragen die vooraf speelden waren of
Top de vraag begrijpt, en of ze ervaring hebben met het werken in een
bestuurlijke omgeving. Bij introductie was geen twijfel; profiel van Top paste
op de vraag. Het introductiegesprek was positief. Het onderzoek heeft een
gewenst inzicht in de vraag gegeven.